ULUSÖTESİ DÖRDÜNCÜ TOPLANTI İSPANYA’DA GERÇEKLEŞTİ

14 Haziran 2022
 

 

Gaziantep Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu “Dünya Vatandaşı Olma Yolunda Mültecilerin Ortak İnsani Değerler Konusunda Temel Yeterliliklerini Destekleme ve Geliştirme Projesi kapsamında dördüncü uluslararası toplantısı gerçekleşti.

 

İspanya’da Valencia şehrinde projenin ulusötesi ortağımız Ajuntament De Villanueva De Castellon organizasyonuyla gerçekleştirilen toplantıya yerel ortaklardan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KAYRA Yöneylem Danışmanlık Eğitim, ulusötesi ortaklardan Portekiz/Lousada’dan Lousada Belediyesi Litvanya’dan Asociacija Tavo Europa katıldı.

 

Projenin faaliyetlerinin değerlendirilerek, yerel ve uluslararası yaygınlaştırma faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda, Ajuntament De Villanueva De Castellon temsilcisi Joseph Martınez, katılımları için tüm ortaklara teşekkür ederek iki gün sürecek olan toplantının ana gündem maddelerini ve katılımcılardan beklentileri sundu.

 

Gaziantep Üniversitesi Temsilcisi ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan Gaziantep’te yapılan yerel faaliyetlerden bahsederek eğitim modülünün son bölümü olan çevre kirliliğini önlemede kentlilerin rolleri ile ilgili sunumunu yaptı. Proje Koordinatörü Çapan, “Çevre hassasiyetinin olabilmesi için öncelikle bireysel bilincin olması gerekmektedir. Çevre duyarlılığı için bireylerin eğitilmesi, bu sayede bilinçlenmenin sağlanması ve toplumun da ortak akılla hareket etmesi ile mümkündür. Bireylerin yaşadıkları çevrenin sorunlarına karşı tepki göstermeleri, mücadele etmeleri, uluslararası çevre duyarlılığına katkı sağlayacaktır. Bireyler günlük hayatlarında tutum ve davranışlarında çevreye karşı duyarlı hareket etmelidir. Projemiz bu noktada bireylerin ‘dünya vatandaşlığı’ bilincinde hareket etmesini sağlayacak hedefler üzerinde hareket etmektedir.”

 

KAYRA Yöneylem Temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu da yaptığı sunumda IO2 kapsamında “Değerler Eğitimi Modülü” ve  “Çok Kültürlülük ve Dünya Vatandaşlığı Bilinci” modüllerinin içeriği hakkında bilgi verdi. Toplumsal uyumun sağlanmasının toplumsal barışın tesisi için gerekli olduğunu belirten Köroğlu konuşmasında şunları söyledi: Toplumsal uyumu sağlayan birtakım değerler ve normlardır. Değerlerin bir anlamda göreceliği ve koşullara göre değişkenliği aynı koşulları yaşayan ve aynı kaderi paylaşan insanlar arasında değerler entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. Hayatın her anında insanı tüm kararlarında harekete geçiren ve motivasyonu sağlayan en temel unsur değerlerdir. Değer; kişinin isteyen gereksinim duyan bir varlık olarak hayatının yol göstericisi, değişik önem derecelerindeki durum ötesi hedefler, nesne ile bağlantısında beliren şey olarak tanımlanabilir. Değerler insanların tercih ve arzularını yansıtan bir belirleyicidir.

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temsilcileri Yunus Emre Hökenek ve Kıymet Berra Ülgey ise  “Ekolojik Değerler” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantımızın ikinci gününde projenin Portekiz ortağı Municipality of Lousada’yı temsilen Carla Raquel Pacheco Magalhães, İspanya ortağı Ajuntament De Villanueva De Castellon’u temsilen Ramon Miguel Navalon Peris, Litvanya ortağı Asociacija Tavo Europa’yı temsilen Greta Paskociumaite Çevre ve Ekolojik Değerler hakkındaki sunumlarını gerçekleştirerek yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

https://habermerkezi.gantep.edu.tr/?p=64345

BASINDA BİZ