Üçüncü ulus ötesi faaliyetimiz olan Portekiz/Lousada ev sahipliğinde yapılan toplantımızın amacı, ulus ve ulus ötesi ortaklarımızla bir araya gelerek proje amaç ve hedeflerimiz, proje fikri çıktılarımız ve proje faaliyetlerimiz ve yaygınlaştırma faaliyetlerimizi değerlendirmektir. Toplantıya yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kayra Danışmanlık temsilcileri ile İspanya, Portekiz ve Litvanya’dan ulus ötesi ortaklarımız katılım sağladılar. İTÜ ortağımız ile proje yürütücüsü değişikliği yüzünden yaşanan belirsizlik nedeniyle İTÜ’den katılım sağlanamamıştır.

Bu kapsamda toplantı gündem maddelerimiz;

- Proje Koordinatörlüğü olarak Gaziantep Üniversitesi temsilcisi Dr.

Öğretim Üyesi Fatma ÇAPAN’ın IO2 başlıkları (Modül 1. Değerler Eğitimi

Modül 2. Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü

Modül 3. Çok Kültürlülük ve Dünya Vatandaşlığı Bilinci olmuştur.

Bu toplantımız ile yerel ve ulus ötesi ortaklarımızla birlikte projemizin amaçları ve faaliyetleri ve fikri çıktıları hakkında sağlıklı bir genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı  ortamına sahip olduk. Bu toplantıda öncelikle proje koordinatörlüğü olarak projemizin genel durumu, fikri çıktılarımız üzerinde yapılacak çalışmalar ve ortaklarımızın görevleri ile ilgili bir sunum yaptık.  Aynı zamanda bu toplantı süresince yerel ve ulus ötesi ortaklarımızın her biri de yaptıkları sunumlar ile katılım sağladılar.

Toplantı sonucunda daha önce tek bir başlık altında düşündüğümüz ancak daha sonra üç başlık altında oluşturmaya karar verdiğimiz IO2 Eğitim modülünün geliştirilmesi için ortaklarımızın bir sonraki İspanya toplantısında yapacağı hazırlıklar üzerinde fikir birliğine varıldı. Dördüncü  TPM’in İspanya/Valencia’dan Ajuntament De Villanueva De Castellon organizatörlüğünde yapılmasına, projemize ortaklarımızın maximum düzeyde katkı sağlamasına karar verilmiştir.