Gaziantep Üniversitesi'nin yürütücüsü olduğu, 2019-1-TR01-KA204-073853 referans numaralı “Supporting and Enhancing Common Humanistic Values and Basic Sufficiencies to Refugees on the way of Becoming Global Citizen Project” (Dünya Vatandaşı Olma Yolunda Mültecilerin Ortak İnsani Değerler Konusunda Temel Yeterliliklerini Destekleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında beşinci uluslararası toplantımızı Vilnius/Litvanya’da Ulus ötesi ortağımız Asociacija Tavo Europa organizasyonuyla 25-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdik.  Toplantıya yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, KAYRA Yöneylem Danışmanlık Eğitim, ulus ötesi ortaklarımızdan Portekiz/Lousada’dan Lousada Belediyesi, İspanya/Valencia’dan Ajuntament De Villanueva De Castellon katılım sağladı. Toplantımızın ana gündem maddeleri yetişkin eğitiminde çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu konuda Avrupa Birliği ve diğer küresel kurumların hedeflerinin değerlendirilmesi, diğer proje etkinliklerimiz yerel ve uluslararası yaygınlaştırma faaliyetlerimiz olmuştur. Toplantının ilk gününde açılış konuşmasını ev sahibi Asociacija Tavo Europa temsilcisi Donatas Verseckas yaptı. Verseckas  konuşmasında öncelikle katılımları için tüm ortaklara teşekkür ederek iki gün sürecek olan toplantının ana gündem maddelerini ve katılımcılardan beklentileri sundu. Daha sonra söz alan Gaziantep Üniversitesi temsilcisi ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN da konuşmasında öncelikle katılımları için tüm ortaklara teşekkür ederek projenin son ulus ötesi toplantısına kadar gelinen süreçte proje faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yaptı.Toplantı yerel ortağımız İTÜ temsilcileri Derya Zayim ve Zeki AKYOL’un konuşmaları ile devam etti. Derya ZAYİM konuşmasında yetişkin eğitiminin Avrupa Birliği Yeşil Mutakabatı hedeflerinde önemli bir yerinin olduğunu ve yetişkinlere yeşil becerilerin kazandırılması için yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiğini söylerken, Zeki AKYOL, iklim değişikliğinin dünyayı ne kadar tehdit ettiğine dair haritalar, grafikler ve çeşitli veriler paylaşarak yetişkinlerde çevre, iklim ve küresel ısınma konusunda farkındalığın arttırılmasının çok ivedilik gerektiren bir konu olduğunu söyledi. Bir diğer yerel ortağımız olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Kıymet Berra ÜLGEY konuşmasında “Bilginin, sürekli gelişmenin ve değişimin yaşandığı dünyamızda gelişime ayak uydurabilmek için halklarında kendilerini yaşam boyu eğitim yani yetişkin eğitimi ile geliştirmeleri toplumsal gelişim için önemlidir. Yetişkin eğitiminde çevre eğitiminin amacı yetişkinlerin çevre sorunlarının farkına varması, çözüm üretmesi, duyarlılık geliştirmesi ve çevresini de bu konuda bilgilendirmesidir” dedi. Toplantı yerel ortağımız KAYRA Yöneylem temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu’nun konuşmaları ile devam etti. KÖROĞLU yaptığı sunumda “Göç alan kentlerdeki ani nüfus artışı sosyo-ekonomik koşulların yetersizliği, sağlık, eğitim, belediye ve diğer kurum hizmetlerinden yararlanmadaki aşırı yük, konut ve işyerleri yetersizliği,  ortak alanlarda yaşanan sorunlar, alt yapı problemleri, kentte yaşayan ancak kent kültürüne yabancı bireyler uyum sürecini daha da zorlaştırmaktadır. Ani sığınmacı ve göç akınlarına hazırlıklı olmayan kentler alt yapıdan ulaşıma, eğitim ve sağlığa kadar birçok alanda büyük bir yükün altına girmektedir.  Diğer yandan bu duruma hazırlıklı çok az sayıda kent ise eskiye oranla tanınamayacak kadar büyümek değişmek kendine özgü kent kimliğinden uzaklaşmak zorunda kalmıştır. İşte bu noktada en önemli husus kente gelenlerin kentsel kültürü ve ortak değerleri özümsemesi, kente aidiyet duygusunu geliştirmesi, kentin geleceğini ve sürdürülebilirliğini düşünmesi, kent yaşamına ve toplumuna uyum sağlaması ve buna göre davranış geliştirmesidir. Toplumsal uyumun sağlanması toplumsal barışın tesisi için gereklidir. Toplumsal uyumu sağlayan birtakım değerler ve normlardır. Değerlerin bir anlamda göreceliği ve koşullara göre değişkenliği aynı koşulları yaşayan ve aynı kaderi paylaşan insanlar arasında değerler entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır” dedi.Toplantımızın ikinci gününde projemizin Portekiz ortağı Municipality of Lousada’yı temsilen Carla Raquel Pacheco Magalhães, İspanya ortağı Ajuntament De Villanueva De Castellon’u temsilen Ramon Miguel Navalon Peris, Litvanya ortağı Asociacija Tavo Europa’yı temsilen Greta Paskociumaite yetişkin eğitiminde çevre ve iklim bilincinin geliştirilmesinin önemi ve bu konu hakkında AB ülkeleri ve diğer dünya ülkelerinin gelecek hedefleri ile ilgili sunumlarını yaptılar. Toplantımız tüm dünya insanlığının yaşamak için başka bir dünya olmadığı bilinciyle sürdürülebilir  kentler ve sürdürülebilir dünya hedeflerine ulaşma temennileriyle sona erdi.