Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (Gaziantep/ Türkiye): GBB ile projenin hazırlık aşamasında bir araya geldik. Ve gördük ki yetişkin eğitimi noktasından bir çok kaynak ve altyapıya sahip olmalarına rağmen metodoloji kısmında kurumsal ve akademik düzeyde bütünsel ve sürdürülebilir çalışmalara ihtiyaç duyuyorlar. Gaziantep Üniversitesi olarak zaten mülteciler üzerine çalışmalar yaptığımız için hem bizlerin hem de GBB’nin hedef kitlesi eş zamanlı ve ortak bir proje içerisinde birlikte yer almamıza vesile oldu. GBB, mültecilerin ortak kullanım alanları ve kaynakların kullanımı konusunda (özellikle GASKİ) birçok sorun yaşadıklarını ifade ettiklerinde, fikri çıktılarımızı birlikte bu doğrultuda belirlemiş olduk. GBB, hedef kitleye ulaşma, GASMEK’lerin eğitim programına fikri çıktılarımızdan eğitim modülünü dahil etme, odak grup çalışmaları için GASMEk’lerin kullanımı ve Türkiye belediyeler Birliği üzerinden proje çıktı ve sonuçlarının yaygınlaştırılması noktasında destek olacaklardır. GBB, aynı zamanda AB projeleri yürütme noktasında deneyim sahibidirler.
 
Kayra Yoneylem Egitim Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. (Gaziantep/ özel sektör/ Türkiye): Kayra Danışmanlık, Gaziantep Üniversitesi ile ortak projeler noktasında birlikte çalıştığımız, aynı zamanda yerelde sivil toplum ayağı da olan bir özel sektör kuruluşudur. Yetişkin eğitiminde üniversite, sivil toplum ve özel sektör arasında köprü kurmak için de destek olacaktır. Kayra’nın çalışma alanı, fikri çıktılarımızı üretirken ve odak grup çalışmalarında bize destek olacak şekilde eğitim odaklı çalışmalar yürütmektedir. Bünyesinde bu noktada mentorlük, danışmanlık, yaşam koçluğu ve eğitmenlik olarak çalışan uzman eğitmenler yer almaktadır. Ulusötesi çalışmalar ve proje yürütmede de bigi ve deneyim sahibidir.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (İstanbul/ Türkiye): İTÜ, projenin Gaziantep gibi Türkiye’de çokça mültecinin yaşadığı bir ilin projede yer alması bakımından önemli idi. Aynı zamanda GAÜN gibi, bir üniversite kurumu olması da, proje faaliyetlerinin eş zamanlı olarak yürütülmesine katkı sağlayacak. İTÜ, bizlere ve projeye bu noktada, İstanbul’da belirleyeceği belediye ya da belediyeler ile eş zamanlı yapılacak çalışmalarda, analiz aşamasında, diğer fikri çıktıların oluşturulması ve yaygınlaştırma çalışmalarında; LTT faaliyeti organizasyonunda destek olacaklardır.
 
Lousada Belediyesi (Belediye) (Portekiz): Lousada Belediyesi bir yerel kamu idaresi kurumudur. Lousada Konseyi'nin bölgesel alanında halkın çıkarlarını gözetmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca aşağıdaki esnek organik birimler etrafında yapılandırılmıştır: Hukuk işleri ve insan kaynakları bölümü, Mali yönetim bölümü, İletişim, miras, kültür, eğitim ve spor bölümü, Sosyal eylem bölümü, gençlik, ekonomi ve turizm faaliyetleri, Planlama bölümü ve kentsel yönetim, Hareketlilik ve Ekipman Bölümü, Çevre Bölümü ve kentsel hizmetler, Belediye projeleri hizmeti, Bilgi sistemleri hizmeti ve iletişimi. Bu nedenle projenin ana faaliyetlerini Lousada Belediyesi ile entelektüel çıktılar da dahil olmak üzere aynı anda uygulayacağız. Portekiz'de de benzer hedef grubumuz var ve bu, süreci birlikte değerlendirmemize ve izlememize yardımcı olacak.
 
"Tavo Europa" Derneği (STK - Litvanya): Bir STK, bu proje için potansiyel bir ortaktır. Mülteciler için eğitimin gerekli olduğunu düşünüyorlar ve böyle bir projenin birçok alanda durum üzerinde hayati bir etki yaratabileceğine inanıyorlar. Elbette, birlikte yaşamak ve yerel topluluklarda mültecileri kabul etmek bir sorundur. Litvanya'da Suriye'den bazı mülteciler var, ancak çoğu Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Bizim durumumuzda potansiyel olarak kültürler birbirine daha yakın, ancak benzer sorunlar ortaya çıkıyor. Öte yandan mevcut kriz durumu, CO2 emisyonlarına büyük katkı sağlayan gereksiz plastik ve diğer kaynakların aşırı kullanımına neden oluyor. Eğitim kurumları, STK'lar ve belediyeler, gezegenimizi kurtarabilecek bilgi becerilerinin ve doğru tutumların geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır. Küçük bir ülke ama benzer hedef grupları ve sorunları var. Bir pilot belediye ile de işbirliği yapacaklar.
 
Ajuntament de Vva. De Castellón (Belediye / İSPANYA): Valensiya'da belediye gibi çalışan bir belediye meclisidirler.  Proje ile benzer hedef grupları bulunmaktadır. Temel amaçları, göçmenler başta olmak üzere zorluk çeken insanlara destek olmak ve aynı zamanda projenin ana faaliyetlerine ve entelektüel çıktılarına katkıda bulunmaktır. Farklı kültürlerden, milletlerden ve farklı geçmişe sahip insanlar arasında deneyim paylaşmanın insanların zihniyetini zenginleştirdiğine ve toplumlarını geliştirmenin yanı sıra kendilerini geliştirmeleri için onlara daha iyi şans verdiğine inanmaktadırlar.