TOPLANTI İÇERİĞİ:

Tarih: 7-8 Ekim 2021

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi

 

            Gaziantep Üniversitesi'nin yürütücüsü olduğu, 2019-1-TR01-KA204-073853 referans numaralı “Supporting and Enhancing Common Humanistic Values and Basic Sufficiencies to Refugees on the way of Becoming Global Citizen Project” (Dünya Vatandaşı Olma Yolunda Mültecilerin Ortak İnsani Değerler Konusunda Temel Yeterliliklerini Destekleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında ikinci uluslararası toplantımızı Türkiye’de İstanbul  şehrimizdeki yerel  ortağımız İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) önderliğinde 7-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Toplantıya yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KAYRA Yöneylem Danışmanlık Eğitim, Portekiz’den Lousada Belediyesi, İspanya’dan Ajuntament De Villanueva De Castellon, Litvanya’dan Asociacija Tavo Europa katılım sağladı. Toplantımızın ana gündem maddeleri projemiz faaliyetlerinin değerlendirilmesi, pilot eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirmeler ve bundan sonraki aşamada yapacaklarımız hakkında sunumlar ve bu sunumlar üzerinde yapılan görüş alış verişleri olmuştur.

            Toplantının ilk gününde açılış konuşmasını ev sahibi İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU yaptı. Dr. KAYAOĞLU konuşmasında öncelikle katılımları için tüm ortaklara teşekkür ederek iki gün sürecek olan toplantının ana gündem maddelerini ve katılımcılardan beklentileri sundu. Toplantının ilk gününde yaptığı sunumunda İstanbul’da görüştüğü ilçe belediyelerinin mülteciler konusunda eğitim modülünden ne gibi beklentileri olduğu konusunu partner kurumdan katılımcılarla paylaşarak, aslında her bölgenin ihtiyaçları başka olsa da insan hakları temelli ortak bir dil oluşturulabileceğinden ve eğitim modülünün tasarımında da buna dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti. Buna ek olarak İTÜ ekibi olarak şimdiye dek ne gibi yaygınlaştırıcı faaliyette bulunulduğu anlatılarak, uygulanan yöntemler konusunda partnerler bilgilendirildi. İTÜ ekibinin toplantının ikinci günkü sunumu ise IO3 kapsamında şimdiye dek yapılan etkinlikler ile projenin geri kalan kısmında yapılacak faaliyetlerin içeriği partnerlerle paylaşıldı.

Gaziantep Üniversitesi temsilcisi ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN da konuşmasında öncelikle katılımları için tüm ortaklara teşekkür ederek öncelikle IO1 Veri Analiz Raporu hakkında bilgiler aktardıktan sonra IO2 Eğitim Modülü, Odak Grup çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Dr. ÇAPAN ayrıca Projenin genel gidişatı, yaygınlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak da bilgiler aktardı. Proje Koordinatörü ÇAPAN’ın konuşmasının bazı detayları şu şekildedir: “Projemiz kapsamında mültecilere dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmak, mültecilerin bu topluluk içerisinde kalıcı olduklarını anlatabilmek ve benimsemelerini sağlamak ve bu noktada bir topluma mensup olan insanların aidiyet duygusu içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanırken ve kullanırken tüm toplumun menfaatlerini gözetmesini sağlamak, ortak insani değerler ve kaynakların (sosyal alanlar, su, hijyen, kanalizasyon gibi) verimli ve etkin kullanımına yönelik yetişkin eğitimleri hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda Projemiz  mülteci nüfuslarının yoğun olarak yaşadığı kentlerde sosyal ve kültürel hizmet veren kurum ve kuruluşların karşılaştığı sorunlara kalıcı, uygulanabilir ve geliştirilebilir çözümleri sağlamak amacındadır. Bu çalışma ile Gaziantep, İstanbul illerinde, Portekiz, İspanya, Litvanya ortaklarımızın bulunduğu illerdeki kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek mültecilere verilen hizmetler ve sunulan kaynakların kullanımı noktasında karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiş olup  bu tespit edilen sorunlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların beklentilerini karşılamak amacıyla bir “Eğitim Modülü” oluşturulmuştur. Bu eğitim modülü uygulamaları ile mültecilerin yaşadıkları toplumu anlamış, özümsemiş, aidiyet bilinçleri yükselmiş, dünya vatandaşı olma yolunda beceriler kazanmış ve farklı kültürden insanlarla ortak yaşama konusunda gelişme kaydetmiş olacaklardır. IO2 Eğitim Modülümüz yerel ortağımız KAYRA Yöneylem Danışmanlık liderliğinde tüm yerel ve ulus ötesi ortaklarımızın katkılarıyla oluşturuldu. Proje Koordinatörlüğümüz, yerel ortaklarımız KAYRA ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK sürekli eğitim merkezi işbirliğiyle odak grup çalışmaları yapıldı. Bu odak grup çalışmalarından alınan geri bildirimler sonucunda modül son haline getirildi. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye ve ortak Avrupa ülkelerinde bu modülün en geniş biçimde hedef kitleye ulaştırılmasıdır. Gaziantep Üniversitesi olarak hazırladığımız basın bültenleri ve üniversitemizin Web sayfasında yaptığımız duyuru ve görseller aracılığıyla çalışmalar yapmaya devam etmekteyiz. Bunların yanı sıra Sosyal Medya hesaplarımız üzerinden projemizin tüm aşamalarını paylaşarak günden güne takipçi sayımızı arttırarak ilerlemekteyiz.”

            Toplantı yerel ortağımız KAYRA Yöneylem temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu’nun konuşmaları ile devam etti. KÖROĞLU yaptığı sunumda IO2 kapsamında yaptıkları çalışmalardan, odak grup toplantılarından ve bu toplantılardan elde ettikleri geri dönümlerin IO2’nin içeriğini ilk hazırlanan haline göre değiştirme ihtiyacı doğurduğundan bahsetti. İkinci gün devam eden toplantı esnasında yaptıkları sunumda ise bütün partner kurum temsilcilerinden IO3 kapsamında beklentilerini dile getirdi.

            Öğle arasından önce projenin bir diğer yerel ortağı olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen sunum yapan Yunus Emre Hökenek, Belediye’nin mültecilerin uyumu konusundaki faaliyetlerinden genel olarak bahsettikten sonra kendilerinin projenin IO2 kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklere dair bilgi sunup görseller paylaştı.

            Projenin İspanya partneri Ajuntament De Villanueva De Castellon’u temsilen iki gün boyunca sunum yapan Ramon Miguel Navalon Peris, belediyelerinin mültecilere yönelik sunduğu hizmetlerden, özellikle mültecilere dair pozitif algı oluşturma konusunda belediyenin ilçe duvarlarına yerleştirdiği grafiti ve diğer yazılı reklam araçlarından bahsetti. Ayrıca ilçe belediyelerinin özellikle dil kursları ve eğitim yoluyla mültecileri entegre etme çabalarını anlatan PERİS, projemiz ile ilgili de hem yerel basında hem de belediyelerinin yayın mecmualarında yapılan tanıtım faaliyetlerini diğer katılımcılara sundu.

Projenin bir diğer yurt dışı ortaklarından Municipality of Lousada’yı temsilen toplantıda sunum yapan Carla Raquel Pacheco Magalhães, IO2 kapsamında belediyelerinin hem basılı hem de sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan faaliyetlere dair görselleri paylaştı. Ayrıca Portekiz’deki mülteci nüfusuna ve belediyelerinde mültecilerin uyumuna yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri partnerlere aktardıktan sonra, mülteciler konusunda Portekiz’in tecrübelerinin projemiz adına faydalı olabileceğine değindi. MAGALHAES ayrıca ikinci gün yaptığı toplantıda gelecek toplantıya kadar IO3 kapsamında belediyelerinin hangi faaliyetleri yapmayı planladığına dair bir sunum gerçekleştirdi.

 

            Son olarak Litvanya’dan Asociacija Tavo Europa’yı temsilen sunum yapan Darius Verseckas, Litvanya’daki mülteci nüfusunun azlığından ama buna rağmen mültecilerin uyumunun bölgelerinde çok önemsendiğinden ve uyum konusunda özellikle girişimcilik temelli yaklaşımla mültecilerin uyumlarına dair sağlanan kazanımlardan bahsedildi. Buna ek olarak mültecilerin dil becerilerinin gelişimi konusunda yapılan çalışmalardan bahseden VERSECKAS, projenin IO3 kapsamında yürütülecek faaliyetlere dair sorularını proje koordinatörüne yöneltti.

 

            Toplantının ikinci gününde ayrıntılı bir şekilde her partnerin IO3 kapsamında neler yapacağı netleştirildi. Ayrıca hem çevrimiçi hem de yurtdışındaki ulusötesi toplantılar ile LTT toplantısının zaman takvimi belirlendi.

 

Ayrıca toplantımızın ikinci gününde İstanbul’da mülteci nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerden olan Fatih ilçe belediyesinden göçmen uyumuyla sorumlu iki yetkili toplantımıza katılarak proje partnerlerimizle tanışıp, özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye’siyle fikir alışverişinde bulunarak proje sonucunda üretilecek eğitim modülünün farklı belediyelerin sorunlarına nasıl çözüm sunabileceği konusunda paylaşımda bulunuldu.

 

Bütün partnerlerin sunumlarını yapması ve gelecek faaliyetlere dair görüş birliğine varılmasıyla toplantımız başarıyla tamamlanmış oldu.

 

            Projemiz kapsamında bulunan hem uluslararası ve hem ulusal tüm ortaklarımız ikinci ulusötesi toplantımıza eksiksiz olarak katılım sağlayarak, projemizin sağlıklı bir şekilde ilerleme sürecine önemli bir şekilde katkı sağlamış bulunmaktadırlar.

 

           İkinci Ulus Ötesi Toplantı Proğramına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

           İkinci Ulus Ötesi Toplantı Fotoğraflarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.