Dördüncü ulus ötesi faaliyetimiz olan İspanya/ Ajuntament De Villanueva De Castellon ev sahipliğinde yapılan toplantımızın amacı, ulus ve ulus ötesi ortaklarımızla bir araya gelerek proje amaç ve hedeflerimiz, proje fikri çıktılarımız ve proje faaliyetlerimiz ve yaygınlaştırma faaliyetlerimizi değerlendirmektir. Toplantıya yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kayra Danışmanlık temsilcileri ile İspanya, Portekiz ve Litvanya’dan ulus ötesi ortaklarımız katılım sağladılar. İTÜ ortağımız Covid-19 olduğu için mazaret belirterek toplantıya katılamamıştır.

Bu kapsamda toplantı gündem maddelerimiz;

- Proje Koordinatörlüğü olarak Gaziantep Üniversitesi temsilcisi Dr.

Öğretim Üyesi Fatma ÇAPAN’ın

 1. Definition of Environment
 2.  Environmental Awareness and Protecting the Environment
 3. The Concept of Environmental Pollution
 4. Causes and Consequences of Environmental Pollution
 5. Presentation on the roles of citizens in preventing environmental pollution
 6. Methodological Framework Program   
 7.  Dıssemınatıon Actıvıtıes  hakkında bilgilendirme sunumu

-Yerel ortaklarımızdan Kayra Danışmanlık temsilcilerinin Modul 1, Modül 3 ve  Methodological Framework Program hakkında sunumları

-Yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulus ötesi ortaklarımızdan İspanya, Portekiz ve Litvanya katılıcılarının aşağıdaki konular hakkındaki sunumları:

 • Research and presentation on Ecological Values
 • Social (electricity, water, park, garden, etc.) institutions providing joint and infrastructure services in Spain, Portugal, Lithuania, Gaziantep
 •  Research and presentation on the roles of citizens in preventing environmental pollution
 • Dıssemınatıon Actıvıtıes    

- Proje Faaliyetleri ve adımlarının değerlendirilmesi ve bir sonraki adımın

belirlenmesi ve bu sürece ortaklarımızın katkıları,

- Yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik faaliyetlerimize ortaklarımızın katkılarıdır.

Bu toplantımız ile yerel ve ulus ötesi ortaklarımızla birlikte projemizin amaçları ve faaliyetleri ve fikri çıktıları hakkında sağlıklı bir genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı  ortamına sahip olduk. Toplantıda proje koordinatörlüğü olarak Definition of Environmen,  Environmental Awareness and Protecting the Environment, The Concept of Environmental Pollution, Causes and Consequences of Environmental Pollution, Presentation on the roles of citizens in preventing environmental pollution, Methodological Framework Program  and Dıssemınatıon Actıvıtıes hakkında sunum yaptık.    Aynı zamanda bu toplantı süresince yerel ve ulus ötesi ortaklarımızın her biri de yaptıkları sunumlar ile katılım sağladılar.

IO2 Eğitim modülümüzün bazı başlıklarının Portekiz, Litvanya ve İspanya özelinde düzenlenmesi ve modülün bu ülkelerin dillerine tercüme edilmesi, aynı şekilde metedolojik Çerçeve Programı için de bu çalışmaların yapılması üzerinde fikir birliğine varıldı. Beşinci   TPM’in Lithuania/Vilnius’tan  Asociacija Tavo Europa organizatörlüğünde yapılmasına, projemize ortaklarımızın maximum düzeyde katkı sağlamasına karar verilmiştir.