ÇOĞALTICI ETKİNLİK, 10 AĞUSTOS 2022, GAZİANTEP/ TÜRKİYE

2019-1-TR01-KA204-073853 referans numaralı “Supporting and Enhancing Common Humanistic Values and Basic Sufficiencies to Refugees on the way of Becoming Global Citizen Project” (Dünya Vatandaşı Olma Yolunda Mültecilerin Ortak İnsani Değerler Konusunda Temel Yeterliliklerini Destekleme ve Geliştirme Projesi) projemiz kapsamında hazırlanan fikri çıktılarımızı hedef kitleye tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla planladığımız çoğaltıcı etkinliğimiz 10 Ağustos 2022 tarihinde Gaziantep’te Shimall Otel Heybeliada salonunda 192 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin hedef kitlesi, Gaziantep’te yaşayan iç ve dış göçle gelen yetişkinler ve bu yetişkinler üzerine çalışan uzman ve eğitmenlere yönelik oldu.

Etkinliğe, proje kapsamında odak grup çalışmalarının gerçekleştirildiği GASMEK’ten ve Toplum Merkezi’nden yetişkinler katıldılar.

Etkinlikte açılış konuşmasını Gaziantep Üniversitesi’nden de proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN gerçekleştirdi. Konuşmasında, “Proje kapsamında dünya vatandaşı olma yolunda ortak alanların ve kaynakların  kullanılması ve korunmasında bilincin artırılması, farkındalık oluşturulması amacıyla üç eğitim modülü hazırlanmıştır. Eğitim modülümüzün uygulamadaki yansımalarını görmek amacıyla belirlenen pilot merkezlerde odak grup çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu etkinlikte hem odak grup çalışmalarına katılan hedef kitlemizle deneyimlerini paylaşmak hem de daha fazla yetişkine ulaşmak için bir çoğaltıcı etkinlik düzenledik. Geniş çaplı katılım ile bu modüllere ne kadar ilgi duyulduğunu ve bu tür çalışmalara ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu eğitim modüllerinin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ulusal ve proje ortağı ülkelerde de birçok kurum ve kuruluşun bu eğitim modüllerini uygulamaları için heyecan duyuyoruz. Bu noktada desteklerini esirgemeyen proje ortağı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sürekli merkezlerinde uygulanmak üzere gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır”, demiştir.

Etkinlikte konuşma yapan KAYRA Yöneylem Eğitim Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti temsilcilerinden uzman eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU ise eğitim modülünün içeriği hakkında bilgi vererek şunları söyledi; “Ortak Yaşam Alanları ve Etkin Kaynak Kullanımı Konusunda Farkındalık Yaratarak iç ve dış göçle gelen yetişkinlere Davranış ve Yaşam Becerileri Kazandıran Eğitim Modülleri” olarak adlandırdığımız bu eğitim modülleri sayesinde  iç ve dış göçle kente gelenlerin kentsel kültürü ve ortak değerleri özümsemesi, kente aidiyet duygusunu geliştirmesi, kentin geleceğini ve sürdürülebilirliğini düşünmesi, kent yaşamına ve toplumuna uyum sağlaması ve buna göre davranış geliştirmesini amaçladık.  GASMEK ve diğer yaygınlaştırma çalışmaları sırasında iç ve dış göçle gelen yetişkinlere yönelik uyguladığımız odak grup çalışmaları sırasında ve sonrasında gördük ki alanında ilk olan bu proje ile iç ve dış göçle gelen yetişkinlere  yönelik oldukça önemli bir adımı başlatmış olduk. Bu nedenle modülün kamu ve sivil toplum kuruluşlarının toplum ve sosyal merkezlerinde yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarımıza ve katkılarımıza devam edeceğiz.”

Etkinlikte konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ temsilcisi Kıymet Berra Ülgey projenin katkısına dikkat çekerken şunları belirtti, “iç ve dış göçle gelen yetişkinlere yönelik hazırlanan bu projeyi kurum olarak oldukça önemsiyor ve destek veriyoruz. İnsanoğlu bir sonraki nesilleri düşünmeden dünya üzerindeki çoğu kaynakları bilinçsizce tüketiyor. Bu nedenle özellikle insan faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu kentsel alanlarda iklim değişikliği başta olmak üzere çevre sorunları belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Doğal kaynakların ve çevrenin israf edilmeden gelecek kuşakların hakları göz önünde bulundurularak kullanılması “Ortak geleceğimizi” korumamız açısından tüm insanlığın ön planda tutması gereken davranışlardandır.  Özellikle büyük kentler hem doğal kaynakları hızlıca tüketen, hem de kirlilik ve atıkların esas üreticisi olduğundan “Kentli” olarak tanımladığımız “kent kültürü ve kimliğine” sahip insanlara bu konuda oldukça büyük bir görev düşmektedir. Bu proje kentlerde yaşayan yetişkinlerin bu konularda bilinçlendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması açısından çok önemli bir projedir. Bu nedenle projeyi hayata geçiren başta Gaziantep Üniversitesi proje ekibine, siz değerli katılımcılara ve diğer ortaklara teşekkürlerimi sunuyorum.” ÜLGEY, Gaziantep’te kendi kurumları bazında bu konulara yönelik olarak yaptıkları çalışmalardan da bahsederek, proje kapsamında oluşturulan eğitim modüllerinin kendi kurumlarının eğitmenleri tarafından da uygulanmaya başlayacağından söz ederek, güzel dilek ve temennileri ile konuşmasına son verdi.

İç ve dış göçle şehrimize gelen yetişkinleri oldukça ilgi gösterdiği ve önemli paylaşımların yapıldığı etkinlik, katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona ermiştir.

Çoğaltıcı Etkinlik Programımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız:http://commonhumanvalues.gantep.edu.tr/upload/files/Program%20%C3%87o%C4%9Falt%C4%B1c%C4%B1%20Etkinlik.docx

ÇOĞALTICI ETKİNLİK (E1) PROGRAMI