“SUPPORTING AND ENHANCING COMMON HUMANISTIC VALUES AND BASIC SUFFICIENCIES TO REFUGEES ON THE WAY OF BECOMING GLOBAL CITIZEN” AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ LEARNİNG, TRAİNİNG, TEACHİNG FAALİYETİ TOPLANTI RAPORU (27 Haziran-1 Temmuz 2022)

Toplantının

Adı: Ortak Personel Eğitimi

Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Tarihi: 27 Haziran-1 Temmuz 2022

Gündemi: Proje Kapsamında Oluşturulan Eğitim Modülü’nün Tanıtımı ve Uygulaması Hakkında Eğitici Eğitimi Verilmesi

Akış Programı: 1. Gün: *İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ’ın  LTT Programı Hakkında Bilgilendirme Sunumu

2. Gün: * Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN’ın Proje Fikri Çıktıları ve Toplantının Amacı İle İlgili Bilgilendirme Sunumu

* AJUNTAMENT DE CASTELLO DE LA RIBERA  İspanya Temsilcisi Ausias Martinez ALVAREZ’in Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* ASOCIACIJA TAVO EUROPA  Litvanya Temsilcisi Greta PASCOCİUMAİTE’nın Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Skype Sunumu

* LOUSADA MUNİCİPALİTY Portekiz Temsilcisi Carla….. Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ’ın  Istanbul’daki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki

* Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK Eğitim Koordinatörü Mehmet KIRMIZIGÜL’ün Yetişkin eğitiminde, eğitim modülü hazırlıkları sırasında dikkat edilecek hususlar, yöntem ve teknikler

3. Gün: * Mülteciler Derneği Ziyareti

*Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 1  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

* Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 3  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

4. Gün: * Modül I ve Modül III’ün uygulama sürecinin katılımcılar tarafından değerlendirilmesi(etkileşimli uygulama, sorular ve cevaplar)

* Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 2  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

* Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun IO3 Metedolojik Çerçeve Programı Sunumu

5. Gün:* Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme

* Sertifika Töreni

 

GİRİŞ

 Projemiz kapsamında maddi manevi kaynakların ve ortak alanların bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla var olan ve giderek potansiyel arz eden sorunun çözümüne yönelik mültecilerin çözüme katkılarını sağlamak, toplumsal barışı tesis etmek, , mültecilere aidiyet bilincini ve dünya vatandaşlığı vizyonunu kazandırmak, hizmet veren kurum ve kuruluşların kullanımdan kaynaklanan talep edilmiş eğitim ihtiyacını karşılamak, insana yatırım yaparak özellikle eğitim yoluyla bu yatırımı gerçekleştirerek bir insanlık sorunu olan mültecilik meselesine uygulanabilir, kalıcı, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir Eğitim Modülü ve bu modülün alt başlıkları altında üç modül oluşturduk. Bu Eğitim modülleri sayesinde  Mülteciler ile kurumlar, mülteciler ile sosyal alanlar, mülteciler ile insanlığın ortak malı olan kaynaklar arasındaki ilişki düzeyinde "farkındalık ve bilinçlenme" sağlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda eğitim modülü bir sınıf içi interaktif bir  etkinlik olduğundan ve katılımcılar hedef kitle içerisinden seçilmiş bireyler olacaklarından üst düzey bir sinerji ve etkileşim  sağlanacaktır.  Proje kapsamında oluşturulan bu Eğitim Modülleri öncelikli olarak odak grup çalışmaları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan GASMEK’te uygulandı.  Eğitim Modülü uygulama sırasında ortaya çıkan yeni fikirlerimiz doğrultusunda yeniden revize edilerek son haline dönüştürüldü ve bu eğitimi uygulamak için eğitici adaylarına sunulmak üzere hazırlanmış oldu.

Bu toplantının ana  hedefi ise Eğitim Modülü’nü uygulayan eğitici sayısını arttırarak yaygınlaşmasını sağlamaktır. Nitekim bu eğitim modülümüzün hem proje devam ederken hem de proje bittikten sonra örnek alınması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla fikri çıktılarımızın tamamlanmasının ardından  ortak personel eğitimi vermeyi proje kapsamımıza aldık.  27 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleşen bu faaliyete yerel ve ulus ötesi ortaklarımız katılım sağladı ve 16 kişinin katılımıyla faaliyetimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu eğitime katılan eğitici adayları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK eğitmenleri, Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim kurumunda çalışan eğitmenler, İstanbul Teknik Üniversitesi eğitmenleri ve Ulus ötesi ortakların kurumlarında çalışan eğitmenlerden oluştu. Toplantıya katılan personele, Modül I ve Modül III  uygulamaları yerel ortağımız Kayra Yöneylem ve Danışmanlık Eğitim temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU tarafından Modül II uygulamaları Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN tarafından verildi. Eğitimde proje kapsamında oluşturduğumuz  Eğitim Modüllerinin amaçları ve kapsamı açıklandıktan sonra uygulama yöntemleri de detaylı bir şekilde anlatıldı. Toplantı kapsamında beş gün yerel ve ulus ötesi sunumlar ile Eğitim Modülü’nün tanıtılması ve uygulama içerikleri ile ilgili faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.  

 

 

LTT, 27 HAZİRAN 2022, İSTANBUL/ TÜRKİYE

BİRİNCİ GÜN

            LTT Katılımcılarının toplantı salonuna gelmesinin ardından kayıt işlemleri yapıldı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ  tarafından LTT programı ve proje hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

LTT, 28 HAZİRAN 2022, İSTANBUL/ TÜRKİYE

İKİNCİ GÜN

        Supporting and Enhancing Common Humanistic Values and Basic Sufficiencies to Refugees on the way of Becoming Global Citizen” adlı 2019-1-TR01-KA204-073853 referans numaralı Avrupa Birliği Erasmus + yetişkin eğitimi projemiz kapsamında oluşturduğumuz IQ2 eğitim modülünü tanıtmak ve uygulaması ile ilgili yerel ve ulus ötesi ortaklarımıza eğitici eğitimi vermek ve modülün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla LTT toplantımızı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ulusötesi ortaklarımız olan İspanya, Portekiz, Litvanya ve yerel ortaklarımız olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ve Kayra Yöneylem Eğitim ve Danışmanlık temsilcilerinin katılımıyla 27 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdik.

Toplantı,  katılımcılarının kayıt edilmesinden sonra kendilerini tanıtmasıyla başladı. Katılımcıların birbirini daha yakından tanımaları için ve etkileşimlerini arttırmak için uzman eğitmen Ayşa Yıldız Köroğlu rehberliğinde Buzları Eritmeadlı bir oyun oynandı. Bu oyuna tüm katılımcılar dahil oldular ve eğlenceli anlar yaşadılar.

Toplantıda açılış konuşmasını İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ gerçekleştirdi. Ardından Gaziantep Üniversitesi Temsilcisi ve  proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN projenin amaçları ve fikri çıktıları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

 

Fatma ÇAPAN konuşmasında şu bilgileri aktardı:

“ Artan tarım, endüstri ve kentleşme ise beraberinde doğal kaynakların israfı ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Durum bu haldeyken çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerde su kaynakları yetersiz kalmış ve planlanan birçok projede büyük değişikliğe gidilmesine neden olmuş, alt yapı projelerinin planlanandan daha erken yıllara alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Artan su tüketiminin ve kirliliğinin olumsuz etkisi atık su debisini de artırarak şehirlerin atık su projelerinin de erkene alınmasına ve dolayısıyla bu projelerin yapılması adına hizmet veren kurumları da kaynak arayışlarına sürüklemiştir. Bu durum kaliteli hizmet için yoğun mesai ile çalışılmasını gerektirmektedir. Ortak alan kullanılması ve korunmasında bilincin artırılması, farkındalık oluşturulması son derecede ivedilik gerektiren bir konudur. Gezegenimizin ülkeleri ve halkları giderek iç içe geçiyor. Kaderlerimiz ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Şu anda en önemli ihtiyaç, koruma duvarları dikmek değil, küresel bağlantı gerçeğine yanıt vermek ve herkes için sürdürülebilir bir dünya topluluğu inşa etmektir. Bu noktada 2019 yılı Eylül ayında başlayan projemiz kapsamında bir eğitim modülü oluşturduk ve yetişkin eğitimi noktasında da sürdürülebilir bir dünya için adım atmış olduk. Bu Eğitim Modülü’nün odak grup çalışmaları yapılarak, uygulama aşaması da tamamlanmıştır. Bundan sonraki en önemli hedefimiz Eğitim Modülümüzü uygulayacak eğitmenlerin sayısının artması ve modülümüzün yaygınlaşmasıdır. Dolayısıyla bu LTT faaliyetimizin en önemli hedefi katılımcılarımıza verilen eğitici eğitimi sayesinde modülümüzün hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yaygınlaşmasıdır. Aynı zamanda yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde de uygulanacak eğitim modülümüz kısa zamanda mültecilere hizmet veren ve ortak kullanım alanı sunan birçok kurumda kullanılmaya başlayacaktır. Ulus ötesi ortaklarımız sayesinde de Uluslararası düzeyde yaygınlaşacak olan modülümüz sadece Gaziantep’te değil dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etnik gruplara mensup mültecilere uygulanacak evrensel düzeyde bir modül olacaktır. Ayrıca eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır. ”

Bu proje kapsamında neler yapıldı:

 İhtiyaç Analiz Raporu  (IO1)

Projemiz mülteci nüfuslarının yoğun olarak yaşadığı kentlerde sosyal ve kültürel hizmet veren kurum ve kuruluşların karşılaştığı sorunlara kalıcı, uygulanabilir ve geliştirilebilir çözümleri sağlamak amacındadır. Bu nedenle daha önce uygulanmayan bir biçimde sorunun her iki muhatabı olan kurum, kuruluş yetkilileri ve mültecileri çözümün kendisi olarak almayı hedeflemektedir.  Buradan hareketle sosyal ve kültürel hizmet sağlayan ve geniş bir yelpazede yer alacak olan kurumlarla(Belediyeler, okullar, hastaneler göç idaresi vs.) ve bunların yetkilileriyle görüşülerek karşılaşılan sorunlarla ilgili veriler toplanacaktır.

Bu çalışma ile Gaziantep, İstanbul ve ortak ülkelerde bulunan kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek mültecilere verilen hizmetler ve sunulan kaynakların kullanımı noktasında karşılaştıkları sorunlar tespit edilecektir.  Tespit edilen sorunlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların beklentileri mülteciye farklı alanlarda eğitim programları olarak yansıyacaktır. Bu eğitimler sonrasında mültecilerin yaşadıkları toplumu anlamış, özümsemiş, aidiyet bilinçleri yükselmiş, dünya vatandaşı olma yolunda beceriler kazanmış ve farklı kültürden insanlarla ortak yaşama konusunda gelişme kaydetmiş olacaklardır. Bu yönüyle toplanan veriler, Eğitim Modülümüze(O2), Metodolojik bir çerçeve program(O3) hazırlanmasına önemli bir zemin hazırlamıştır. Bu raporlara www.commonhumanvalues@gantep.edu.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

(IO2) Eğitim Modülü

Projemiz kapsamında ikinci olarak mültecilere dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmak, mültecilerin bu topluluk içerisinde kalıcı olduklarını anlatabilmek ve benimsemelerini sağlamak ve bu noktada bir topluma mensup olan insanların aidiyet duygusu içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanırken ve kullanırken tüm toplumun menfaatlerini gözetmesini sağlamak, ortak insani değerler ve kaynakların (sosyal alanlar, su, hijyen, kanalizasyon gibi) verimli ve etkin kullanımına yönelik öncelikle yerelde belediyeler için (özellikle sürekli eğitim merkezleri için) sürdürülebilir bir eğitim modülü oluşturulmuştur. Eğitim modülümüzün amacı var olan ve giderek potansiyel arz eden sorunun çözümüne yönelik mültecilerin çözüme katkılarını sağlamak, toplumsal barışı tesis etmek, maddi manevi kaynakların ve ortak alanların bilinçli kullanımını sağlamak, mültecilere aidiyet bilincini ve dünya vatandaşlığı vizyonunu kazandırmak, hizmet veren kurum ve kuruluşların kullanımdan kaynaklanan talep edilmiş eğitim ihtiyacını karşılamak, insana yatırım yaparak özellikle eğitim yoluyla bu yatırımı gerçekleştirerek bir insanlık sorunu olan mültecilik meselesine uygulanabilir, kalıcı, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu eğitim modülünün sonucunda; - Mülteciler ile kurumlar,

-mülteciler ile sosyal alanlar,

-mülteciler ile insanlığın ortak malı olan kaynaklar arasındaki ilişki düzeyinde "farkındalık ve bilinçlenme" sağlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda eğitim modülü bir sınıf içi interaktif bir  etkinlik olduğundan ve katılımcılar hedef kitle içerisinden seçilmiş bireyler olacaklarından üst düzey bir sinerji ve etkileşim  sağlanması hedeflenmiştir. 

 

 • Bu eğitim modülü kurumların ve toplumun ihtiyaçlarından kaynaklı talep edilmiş bir çalışma olarak da ortaya çıkmıştır. Diğer yandan eğitim modülü oluşturulurken mültecilere hizmet veren ve kullanım alanı sunan kurum kuruluşların bu konuda yaşadıkları sorunlar raporlandıktan sonra eğitim modülü hazırlandığı için tamamen sorunları çözüm odaklı bir eğitim modülü olmuştur. Aynı zamanda ulusötesi ortaklarımız da bu modülün oluşmasına katkı sağlayarak kendi ülkelerinde odak grup çalışmaları yapmış ve bunların raporlarını proje koordinatörlüğümüz ile paylaşmışlardır. Bu yönüyle bu fikri çıktımız  evrensel bir araştırma ve uygulama çalışması olmuştur.

 

 IO3 Mültecilere Yönelik Eğitimlerde Kullanılmak Üzere Kurumlar İçin Uygulamaya Dönük Hazırlanmış Eğitim Modülü Çerçeve Programı

Proje kapsamında IO2 Eğitim Modülü kapsamında oluşturulacak denek grupla (odak grup) amacımız, mültecinin dilini anlamaya konuya bakışını öğrenmeye çalışmaktır. Çünkü bizler için aileden gelen ve okuldan başlayarak öğretilen ve öğrenilen değerlerin, mülteci gruplar için de bir değer olup olmadığını öğrenmek için analiz etmek gerekiyor. Değerlerin ve kaynakların önemini yetişkinlere daha iyi yerleştirebilmek için, öncelikle bilinç ve farkındalık düzeylerini belirleyip ona göre eğitimleri gerçekleştirdik. Sonrasında ise herkes tarafından kullanılabilecek, akıcılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için eğitimin verilerini, donelerini, geri bildirimler, kalıcılık ve başarılı olma verilerini metodolojik bir yaklaşımla oturtmamız gerekiyordu. Bu kapsamda sadece yerelde değil ulus ötesi düzeyde, mülteci sorunu olan her yerde uygulanabilecek; bir içeriği ve yöntemi bulunan bir metedolojik çerçeve programı hazırladık. Proje oluşma fikri aşamasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitemizle ihtiyaç temelli işbirliği için iletişime geçtiğinde ön hazırlıklarımız sırasında kurumların ihtiyaç duyduğu böyle bir metodolojik çerçevenin olmadığını gördük. Kurumların bu aşamada kendilerini uygulamada yetersiz hissetmeleri ve bu yetersizliğin ortadan kaldırılması için çözümün metodolojik bir çerçeveye dayandırılması fikriyle yola çıktık. Aynı zamanda bu metodolojik çerçevenin bu proje ve pilot uygulama ile sınırlı kalmayıp şimdi ve gelecekte mülteci akını sorunu yaşayacak olan dünyanın birçok ülkesinde kullanılabilecek bir çerçeve program niteliğini taşıması ve sadece yerele özgü değil evrensel taşınabilir bir nitelikte olması da en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Bu metodolojik çerçeve sayesinde mültecilere hizmet veren, kaynak ve çeşitli kullanım alanları sunan ve bu konularda sorunlar yaşayan kurum ve kuruluşların bu sorunlara çözüm üretirken sistemsiz ve dağınık bir şekilde yaptıkları çalışmaların belirli bir metodolojiye uyarak çözüm çalışmalarını sistemli bir hale getirmeleri hedeflenmektedir. Kurumların metedolojik çerçeve sayesinde geri bildirimler ile beslenmiş eğitim modülü ile uygulamada; yetişkin mültecilerde vatandaşlık ve aidiyet duygusu ile birlikte dünya vatandaşlığı bilincini uyandırma, kaynakların ve ortak alanların bilinçli bir şekilde kullanılması farkındalığı ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması ve beklenmektedir. Diğer yandan Gaziantep’te yapılan bu çalışmaların mülteciler ile ortak yaşam alanları ve kaynakların kullanımında sorun yaşayan diğer şehirler ve ülkelere örnek bir yetişkin eğitimi modeli olması ve sürece olumlu etkiler bırakması beklenmektedir.

* AJUNTAMENT DE CASTELLO DE LA RIBERA  İspanya Temsilcisi Ausias MARTİNEZ’in Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* ASOCIACIJA TAVO EUROPA  Litvanya Temsilcisi Greta …….Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Skype Sunumu

* LOUSADA MUNİCİPALİTY Portekiz Temsilcisi Carla….. Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ’ın  Istanbul’daki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK Eğitim Koordinatörü Mehmet KIRMIZIGÜL’ün Yetişkin eğitiminde, eğitim modülü hazırlıkları sırasında dikkat edilecek hususlar, yöntem ve teknikler Sunumu

 

 

LTT, 29 HAZİRAN 2019, İSTANBUL/ TÜRKİYE

ÜÇÜNCÜ GÜN

 • LTT programımızın üçüncü günü İstanbul/Sultanbeyli’de bulunan Mülteciler Derneği’ni ziyaret edildi. Bu ziyaretimiz sırasında kurumun verdiği hizmetler ve bu çalışmalar sırasında edinen tecrübe ve deneyimler hakkında bilgi edinildi.
 • Aynı günün öğleden sonrasında toplantı yerel ortaklarımızdan Kayra Yöneylem ve Danışmanlık Eğitim temsilcisi uzman eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU rehberliğinde eğlenceli bir buz kırma oyunuyla başladı.
 • Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 1  tanıtımını yaptı ve katılımcılarla birlikte uygulamalar gerçekleştirildi.

 

Ayşe Yıldız Köroğlu’ nun sunumu:

Projemizin ikinci fikri çıktısı olan Eğitim Modülümüz başlığı altında oluşturulan Modül I “Değerler Eğitimi” adlı eğitim modülü ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış ve iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin sorunun çözümüne doğrudan katkısını hedeflemektedir. Sistem odaklı projelerden farklı olarak doğrudan bireyi hedef alan ve eğiten bir projedir.

Modülün ana içeriğinde şu soruların cevabını aradık:

 • Değer nedir?
 • Değerlerin Fonksiyonları
 • Toplumsal Değerler Nelerdir?
 • Toplumsal Değerlerin Özellikleri Nelerdir?
 • Toplumsal Değerlerin İşlevleri Nelerdir?
 • Ekololojik Değer Nedir?

 

Ortak insani Değerler Eğitimlerinde kazandırılmak istenen somut hedefler şunlardır:

 

 • Bireylere, temel insani değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve bunu davranışa dönüştürme
 • Toplum tarafından kabul gören değerleri uygun sınıf ortamı oluşturarak geliştirme ve pekiştirme
 • Bireylerin sorumluluk duygularını geliştirme
 • Ortak Kültürel Mirasları koruma
 • Sosyal yaşama uygun etik kuralları oluşturma
 • Doğaya ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirme
 • Enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve tasarruf bilincini oluşturma
 • Kamu mallarını koruma ve sahiplenme

 

Eğitim modülünün içeriği yedi ana konu başlıklarından oluştu: Ortak insani değerler eğitimi , Bireysel değerler, Toplumsal değerler, Evrensel insanlik değerleri ve ekolojik değerler, İyi uygulama örnekleri  , Değerlerin tespiti, Ölçme ve Değerlendirme.

Eğitim, iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin; belirtiğimiz noktalarda bir gelişim göstermelerini sağladı:

 • Bulundukları duruma farklı bir açıdan bakmaları, bakış açılarını değiştirme ve geliştirmeleri.
 • Kendi kişisel gelişimleri ve değerleri ile ilgili yaptıklarını veya yapmadıklarını görmeleri, fark etmelerini,
 • Ortak insani değerler ve toplumsal değerleri öğrenme ve bu konuda bilinç kazanmalarını,
 • Evrensel insanlik değerleri ve ekolojik değerler hakkında farkındalıklarının artmasını

 

Katılımcılarımız interaktif bir ortamda,  soru cevapla, beyin fırtınasıyla, kendi tecrübe ve yaşantılarını paylaştıkları bir eğitim süreci geçirdiler. Bu eğitim modülü geliştirilmeye ve sosyokültürel yapıya uyumlanmaya müsait esnek bir eğitimdir.

Projemiz kapsamında oluşturduğumuz bu eğitim modülü başta yerel ortağımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde yaygınlaşmaya başlayacaktır.  Bu yanıyla, eğitim modülümüz, uygulama, içerik zenginleştirme ve detaylandırma açısından yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web Sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır.

Eğitim Modül I içeriği:

 1. ORTAK İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİ
  1. Ortak İnsani Değerler Eğitimine Neden İhtiyaç Duyuldu?
  2. Ortak İnsani Değerler Eğitimlerinde Kazandırılmak İstenen Somut Hedefler Nelerdir?

1.2-1- Değer nedir?

1.2-2- Shwartz’ a Göre 10 Temel/ Ortak İnsani Değer

1.2-3-Değerlerin Özellikleri

1.2-4-Değerlerin Fonksiyonları

2- BİREYSEL DEĞERLER

2.1- Bireysel temel değerler nelerdir?

2.1- A- Diğer Bireysel Temel Değerler

3- TOPLUMSAL DEĞERLER

3-1. Toplumsal Değerlerin Özellikleri:

 

3-2. Toplumsal Değerlerin İşlevleri:

3-3. Toplumsal Değerler Nelerdir?

4- EVRENSEL İNSANLIK DEĞERLERİ VE EKOLOJİK DEĞERLER

4.1-  Evrensel İnsanlık Değerleri

4.2-  Ekolojik Değerler

4.2-2-A- Çevre Sevgisi

4.2-2-B- Çevreye Saygı

4.2-2-C- Ekolojik Girişim ve Katılım

4.2-2-D- Çevresel Sorumluluk

4.2-2-E- Ekolojik Farkındalık

4.2-2-F- Ekolojik Duyarlılık

4.2-2-G- Ekolojik Sorumluluk

4.2-1- Ekolojik Değerler Neden Önemlidir?

4.2-2- Ekolojik Değerlerin Sınıflandırılması

4.2-3- Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Vatandaşların Rolü

4.2-3- A) Çöpü Azaltmak

4.2-3- B) Plastik Kullanımını Azaltmak

4.2-3- C) Eko Seyehat

4.2-3- D) Bahçeler ve Kompost

4.2-3- E) Enerjiden Tasarruf Etmek

4.2-3- F) Yenilenebilir Enerji Kullanmak

4.2-3- G) Yiyecekleri İsraf Etmemek

4.2-3- H) Sürdürülebilir Giysiler Giymek

4.2-3- I) Kemer Sıkma

4.2-3- İ) Dayanışma

4.2-3- J) Ortak Sorumluluk

4.2-3- K) Empati

4.2-3- L) Tutarlılık

 

5.  İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERI 

5.1-A) Portekiz Örneği

5.1-B) İspanya Örneği

5.1-C) Litvanya Örneği

5.1-D) Türkiye Örneği

6. DEĞERLERİN TESPİTİ

6.1- Kullanılan Yöntem ve Teknikler

6.1- A) Yöntem 1

6.1- B Yöntem 2

6.2- Smart Hedef Nedir?

6.3- Hedef Nasıl Belirlenir?

6.4- Değerler Entegrasyonu

7. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

7.1- A Beklentiler Çalışması

7.1- B Geri Bildirimler

7.1- C Memnuniyet Anketi

7.1- D Öneriler

 

Kullanılan teknikler ve yöntemler: Beyin fırtınası, sözlü ve yazılı soru cevap, interaktif öğrenme, empatik yaklaşımlar,  drama çalışmaları, maruz bırakma

 Projenin IQ2 fikri çıktısı olan Eğitim Modülü başlığı altında hazırlanan Modül II’yi tanıtma çalışmalarını Ayşe Yıldız Köroğlu gerçekleştirdi ve GASMEK bünyesinde yaptığı eğitimlerden videolar ve resimler paylaştı.

 

* Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 3  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

Ayşe Yıldız Köroğlu’ nun sunumu:

Projemizin ikinci fikri çıktısı olan Eğitim Modülümüz başlığı altında oluşturulan Modül III “Çok Kültürlülük Dünya Vatandaşlığı, İnsan ve Erdem” adlı eğitim modülü ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış ve iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin sorunun çözümüne doğrudan katkısını hedeflemektedir. Sistem odaklı projelerden farklı olarak doğrudan bireyi hedef alan ve eğiten bir projedir.

Modülün ana içeriğinde şu soruların cevabını aradık:

 • Çok Kültürlülük Nedir?
 • Dünya Vatandaşlığı Nedir?
 • Küresel Vatandaşlık Nedir?
 • Erdem Nedir?
 • Ortak İnsanlık Erdem ve Duyguları Nelerdir?
 • Erdemli İnsanda Olması Gereken Temel Kriterler Nelerdir?

Çok Kültürlülük Dünya Vatandaşlığı, İnsan ve Erdem Eğitimlerinde kazandırılmak istenen somut hedefler şunlardır:

 • Küresel yaşamda geleceği kurma bilincinin artması,
 • “İyi bir gelecek” ve “gelecekte insanlık” konularında fikir geliştirmesi,
 • Sürdürülebilir kent yaşamı konusunda olumlu davranış geliştirmesi,
 • Yaşadığı ülkenin insanlarına özgü davranış ve alışkanlıkları açıklaması,
 • Bulunduğu ülkedeki hak ve sorumluluklarını öğrenmesi ve bunlara uygun davranması,
 • Yaşadığı ülkenin dili, tarihi, kültürü ve temel kurumlarıyla ilgili bilgi sahibi olması,
 • Yaşadığı toplumun kurallarına ve düzenine uyum sağlaması, başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaması gerektiğini kavraması,
 • Evrensel insanlık değerlerini öğrenmesi ve kendi yaşamına entegre etmesi,
 • Ekolojik değerleri tanıması, sınıflandırması
 • Ekolojik farkındalığı geliştirmesi ve çevresel sorumluluk alması,
 • “Yenilebilir Enerji” kavramına farkındalık geliştirmesi,
 • “Çok Kültürlülük” kavramını tanıması,
 • Dünya vatandaşlığı veya küresel vatandaşlık bilincini kazanması,
 • Erdem sahibi olmanın bireysel ve sosyal hayattaki yeri ve önemini kavraması,
 • Ortak insanlık erdem ve duygularını tanıması,
 • Erdemli insanda olması gereken temel kriterleri bilmesi,
 • “Kelebek Etkisi” söyleminin anlam içeriğini kavraması,
 • Herkes için sürdürülebilir bir dünyanın önemini kavraması amaçlanmaktadır.

 

Eğitim modülünün içeriği yedi ana konu başlıklarından oluştu: Ortak insani değerler eğitimi , Bireysel değerler, Toplumsal değerler, Evrensel insanlik değerleri ve ekolojik değerler, İyi uygulama örnekleri  , Değerlerin tespiti, Ölçme ve Değerlendirme.

Eğitim, iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin; belirtiğimiz noktalarda bir gelişim göstermelerini sağladı:

 • Bulundukları duruma farklı bir açıdan bakmaları, bakış açılarını değiştirme ve geliştirmeleri.
 • Kendi kişisel gelişimleri ve değerleri ile ilgili yaptıklarını veya yapmadıklarını görmeleri, fark etmelerini,
 • Ortak insani değerler ve toplumsal değerleri öğrenme ve bu konuda bilinç kazanmalarını,
 • Evrensel insanlik değerleri ve ekolojik değerler hakkında farkındalıklarının artmasını

 

Katılımcılarımız interaktif bir ortamda,  soru cevapla, beyin fırtınasıyla, kendi tecrübe ve yaşantılarını paylaştıkları bir eğitim süreci geçirdiler. Bu eğitim modülü geliştirilmeye ve sosyokültürel yapıya uyumlanmaya müsait esnek bir eğitimdir.

Projemiz kapsamında oluşturduğumuz bu eğitim modülü başta yerel ortağımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde yaygınlaşmaya başlayacaktır.  Bu yanıyla, eğitim modülümüz, uygulama, içerik zenginleştirme ve detaylandırma açısından yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web Sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır.

 

Eğitim Modül III içeriği: 

1.ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK, DÜNYA VATANDAŞLIĞI, İNSAN VE ERDEM

1.1- Bu Modüle Neden İhtiyaç Duyuldu?

1.2- Çok Kültürlülük ve Dünya Vatandaşlığı Bilinci

1.2- A Çok Kültürlülük

1.2- B Dünya Vatandaşlığı Bilinci

1.2.1-Dünya Vatandaşlığı veya Küresel Vatandaşlık

1.2.2- Küresel Vatandaşlık veya Dünya Vatandaşlığı Anlayışında Kazandırılacak Bilinç ve Davranışlar

2. İNSAN VE ERDEM

2.1- Ortak İnsanlık Erdem ve Duyguları

2.2- Erdemli İnsanda Olması Gereken Temel Kriterler

3.KELEBEK ETKİSİ (YERELDEN EVRENSELE ETKİLEŞİM) 

3.1 Hikâyeler

4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

4.1- A Beklentiler Çalışması

4.1- B Geri Bildirimler

4.1- C Memnuniyet Anketi

4.1- D Öneriler

 

 

 

 

 

LTT, 30 HAZİRAN 2022, İSTANBUL/TÜRKİYE

DÖRDÜNCÜ GÜN

 

Toplantı, uzman eğitmen Ayşe Yıldız Köroğlu’nun düzenlediği bir oyunla başladı.

Projenin IO2 fikri çıktısı olan Eğitim Modülünü tanıtma çalışmalarına Ayşe Yıldız Köroğlu tarafundan devam edildi; Değerlerin tespiti konusunda İspanya, Portekiz, Litvanya temsilcileriyle birlikte daha önce odak grup çalışmalarında yaptığı çalışmaları uyguladı.

Modül I ve Modül III’ün uygulama sürecinin katılımcılar tarafından değerlendirilmesi(etkileşimli uygulama, sorular ve cevaplar) yapıldı.

* Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL II  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

Projemizin ikinci fikri çıktısı olan Eğitim Modülümüz başlığı altında oluşturulan Modül II “Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü” adlı eğitim modülü ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış ve iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin sorunun çözümüne doğrudan katkısını hedeflemektedir. Sistem odaklı projelerden farklı olarak doğrudan bireyi hedef alan ve eğiten bir projedir.

Modülün ana içeriğinde şu soruların cevabını aradık:

 • Kentler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
 • Kentlere Yapılan Göçlerin Nedenleri Nelerdir?
 • Göçe Bağlı Olarak Kentlerde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?
 • Kent Kültürü Nedir?
 • Kentin Sürdürülebilirliği Ne anlama Gelir?
 • Kentte Nasıl Yaşanmalıdır? Kentlilik Bilinci Nedir?
 • Kent Yaşamında Doğal Kaynaklar ve Ortak Alanların Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • Kent Yaşamında Ortak Sosyal ve Alt Yapı Hizmetleri veren Kurumlar
 • Çevre Kirliliğini Önlemede Kentlilerin Rolleri Nelerdir?

 

 

Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü Eğitimlerinde kazandırılmak istenen somut hedefler şunlardır:

 • Toplumsal yaşamda kentleşme ve kurum kültürü farkındalığının sağlanması,
 • Kentin sürdürülebilirliği, kent ve çevre bilinci kültürünün yerleştirilmesi,
 • Kentin sürdürülebilirliğine kentlilerin katkısını kavraması,
 • Kentte ortak sosyal alt yapı alanları ve ortak doğal kaynakları bilmesi,
 • Kent yaşamının sürdürülebilir olmasında insanın rolünü fark edebilmesi,
 • Ev, apartman cadde, meydan vb. mekânlarda ortak yaşam becerisi geliştirmesi,
 • Barınma ve alt yapı, şehirlerarası ve şehir içi ulaşım gibi hizmetler hakkında bilgi sahibi olması,
 • Kişisel iletişimde toplumsal kuralları bilmesi,
 • Göç ve kentleşme tanımlarını kavraması,
 • Göçün sonuçlarına bağlı olarak kentlerin karşılaştığı sorunları kavraması,
 • Kent ve kentlilik tanımlarını kavraması,
 • Yaşadığı şehrin kurumları ve bunların verdiği hizmetler hakkında bilgi sahibi olması,
 • Sağlık sisteminden yararlanma sırasında acil ve önemli olan şeyleri fark edebilmesi, sağlık sisteminin çoğunluğa ulaşmasındaki önemi kavraması,
 • Aidiyet bilincinin bir sonucu olarak tanınan ayrıcalıkların günümüz koşullarına göre entegre etmeyi öğrenmesi,
 • Kütüphaneler, Belediye hizmetleri, sosyal tesisler, su, kanalizasyon, toplu taşıma, elektrik, ulaşım, park ve bahçeler hakkında bilgi sahibi olması,
 • Çevrenin tanımını ve kapsamını açıklaması,
 • Çevre Duyarlılığı ve Çevreyi Koruma konusunda bilgi sahibi olması,
 • Çevre Kirliliği Kavramını tanımlaması,
 • Çevre Kirliliğinin Nedenleri ve Sonuçlarını tanımaması,
 • Yaşadığı ülkenin iklim değişikliği projeksiyonlarını tanımlaması,
 • Çevre Kirliliğini Önlemede Kentlilerin Rollerini tanımlaması,
 • Çevreye karşı duyarlı olması ve çevreyi korumada aktif yer alması,
 • Sağlıklı çevre oluşturma yöntemleri geliştirmesi ve bu yöntemleri uygulaması,
 • Çevre bilinci oluşmasında etrafındakilere olumlu davranış kazandırabilir düzeyde bilgiye sahip olması,
 • Doğal çevrenin ve doğal kaynakların korunması konularında duyarlı olması,
 • İnsani temel haklar ve çevre temizliği konularında (trafikte, alışverişte, okulda, toplu yaşam alanlarında vb.) farkındalık düzeyinin yüksek olması,
 • Küresel yaşamda geleceği kurma bilincinin artması,
 • “İyi bir gelecek” ve “gelecekte insanlık” konularında fikir geliştirmesi,
 • Sürdürülebilir kent yaşamı konusunda olumlu davranış geliştirmesi.

 

 1. Eğitim modülünün içeriği yedi ana konu başlıklarından oluştu: Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü, kent yaşaminda doğal kaynaklarin, ortak alanlarin kullanilmasi ve korunmasi bilinci, Ölçme ve Değerlendirme.

 

Eğitim, iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin; belirtiğimiz noktalarda bir gelişim göstermelerini sağladı:

 • Bulundukları duruma farklı bir açıdan bakmaları, bakış açılarını değiştirme ve geliştirmeleri.
 • Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü kavramlarını öğrenme ve bu konuda bilinç kazanmalarını,
 • kent yaşaminda doğal kaynaklarin, ortak alanlarin kullanilmasi ve korunmasi bilinci hakkında farkındalıklarının artmasını.

 

Katılımcılarımız interaktif bir ortamda,  soru cevapla, beyin fırtınasıyla, kendi tecrübe ve yaşantılarını paylaştıkları bir eğitim süreci geçirdiler. Bu eğitim modülü geliştirilmeye ve sosyokültürel yapıya uyumlanmaya müsait esnek bir eğitimdir.

Projemiz kapsamında oluşturduğumuz bu eğitim modülü başta yerel ortağımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde yaygınlaşmaya başlayacaktır.  Bu yanıyla, eğitim modülümüz, uygulama, içerik zenginleştirme ve detaylandırma açısından yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web Sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır.

 

 

Eğitim Modülü II Içeriği:

 1. TOPLUMSAL YAŞAMDA KENTLEŞME VE KURUM KÜLTÜRÜ

 

 1. Tarihsel Süreçte Toplumsal Yaşam ve Kentlerin Doğuşu
 2. Göç ve Kentleşme
  1. Göçün Nedenlerine Bağlı Olarak Kentlerin Karşılaştığı Sorunlar
 3. Kent ve Kentli Kavramı
 4. Kent Kültürü ve Kentin Sürdürülebilirliği
  1. Kentin Sürdürülebilirliğine Kentlilerin Katkısı
  2. Kentte Nasıl Yaşanmalıdır? Kentlilik Bilinci Nedir?
 5. Kentte Ortak Sosyal ve Alt Yapı Alanları ve Ortak Doğal Kaynaklar
 6. Kurum Kültürü
  1. Kent Yaşamında Ortak Sosyal ve Alt Yapı Hizmetleri veren Kurumlar

 

 1. KENT YAŞAMINDA DOĞAL KAYNAKLARIN, ORTAK ALANLARIN KULLANILMASI VE KORUNMASI BİLİNCİ

 

 1. Günümüz ve Geleceğin  Dünyasında İnsanlık ve Sürdürülebilir Yaşam
 2. Çevrenin Tanımı
 3. Çevre Duyarlılığı ve Çevreyi Korumak
 4. Çevre Kirliliği Kavramı
 5. Çevre Kirliliğinin Nedenleri ve Sonuçları
 6. Çevre Kirliliğini Önlemede Kentlilerin Rolleri (Dünya vatandaşı olarak hayata geçirebileceğimiz değerler)

 

3. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

3.1- A) Beklentiler Çalışması

3.1- B) Geri Bildirimler

3.1- C) Memnuniyet Anketi

3.1- D) Öneriler

 

* Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun IO3 Metedolojik Çerçeve Programı Sunumu gerçekleştirildi.

 

LTT, 1 Temmuz 2022, GAZİANTEP/ TÜRKİYE                     

BEŞİNCİ GÜN

Tüm katılımcılarla yeniden bir araya gelinerek toplantıda aktarılan bilgiler ve Eğitim Modülleri  hakkında genel bir değerlendirme yapılarak, katılımcıların geri bildirimleri alındı. Aynı zamanda Proje koordinatörü tarafından katılımcıların soruları cevaplandı. Katılımcılardan bazılarına Eğitim modülümüzün içeriğinde bulunan Değerlerin Tespiti uygulaması yapıldı ve toplantımız başarıyla sona erdi.

 

GENEL DEĞERLENDİRME

Toplantının amacı yerel ve uluslararası eğitici adaylarına proje hakkında bilgi vermek ve proje kapsamında oluşturulan Eğitim Modüllerinin uygulaması hakkında yeni beceriler kazanmalarını sağlamaktı. Bu bakımdan toplantı amacına ulaşmıştır. Eğitici adaylarına modül içerisinde yer alan uygulamalar kendilerinin katılımıyla da örneklenmiştir. Ayrıca her katılımcıya değerlerin tespiti yaptırılarak toplantı salonu Eğitim Modülünün atölyesi olarak kullanılmıştır. Eğitici adaylarının Eğitim modülünün sonuçları hakkında birinci elden bilgi sahibi olmaları amacıyla odak grup çalışmalarımız sırasında çekilen kısa videolar ve sonuçlar, geri bildirimler katılımcılarla paylaşılmıştır. Tüm eğitici adayların sorularına Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU ve Proje Koordinatörü Fatma ÇAPAN titizlikle cevap vermiştir. Tüm adaylar kendi ülkelerinde ve kurumlarında iç ve dış göçle gelen yetişkinlere bu Eğitim Modüllerini uygulayacak  becerilere sahip olmuştur. Tüm ortaklarımız Eğitim Modüllerini odak gruplara uygulama ve geri bildirimlerini sunacakları bir şekilde hazırlık yapacaklarını söyleyerek toplantıdan  ayrıldılar. Bu bağlamda Eğitim Modülü yerel, bölgese, ulusal ve uluslarası düzeyde yaygınlaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Ayrıca Tüm katılımcılara toplantıya katıldıklarına dair sertifikaları İstanbul Teknik Üniversitesi takdim edilmiş olup toplantı başarıyla sona ermiştir.

 

TOPLANTI KATILIMCILARI

 1. Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN (Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörü)
 2. Öğr. Görevlisi Sevgin SEVİMLİ(Gaziantep Üniversitesi Tercüman)
 3. Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ(İstanbul Teknik Üniversitesi, Proje Yürütücüsü)
 4. Derya Zayim (İstanbul Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
 5. Zeki Akyol(İstanbul Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
 6. Ayşe Yıldız KÖROĞLU (Gaziantep, Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim, Uzman Eğitmen)
 7. Dr. Mehmet KÖROĞLU Gaziantep, Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim
 8. Mehmet KIRMIZIGÜL(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK Koordinatörü)
 9. Burçak AKYÜZ (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitmen)
 10. Ömer YALÇIN (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitmen)
 11. Mehmet Şefik ŞİMŞEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitmen)
 12.  Ausias Martinez Alvarez(AJUNTAMENT DE CASTELLO DE LA RIBERA/ispanya)
 13. Anna Garcia Hernandez (AJUNTAMENT DE CASTELLO DE LA RIBERA/ispanya)
 14. Carla(LOUSADA MUNİCİPALİTY/Portekiz/Eğitmen)
 15. Sandra Maria Ferreira TEİXEİRA (LOUSADA MUNİCİPALİTY/Portekiz/Eğitmen)
 16. Greta PASCOCİUMAİTE (ASOCIACIJA TAVO EUROPA  Litvanya/Eğitmen)

 

 

 

 

 “SUPPORTING AND ENHANCING COMMON HUMANISTIC VALUES AND BASIC SUFFICIENCIES TO REFUGEES ON THE WAY OF BECOMING GLOBAL CITIZEN” AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ LEARNİNG, TRAİNİNG, TEACHİNG FAALİYETİ TOPLANTI RAPORU (27 Haziran-1 Temmuz 2022)

Toplantının

Adı: Ortak Personel Eğitimi

Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Tarihi: 27 Haziran-1 Temmuz 2022

Gündemi: Proje Kapsamında Oluşturulan Eğitim Modülü’nün Tanıtımı ve Uygulaması Hakkında Eğitici Eğitimi Verilmesi

Akış Programı: 1. Gün: *İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ’ın  LTT Programı Hakkında Bilgilendirme Sunumu

2. Gün: * Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN’ın Proje Fikri Çıktıları ve Toplantının Amacı İle İlgili Bilgilendirme Sunumu

* AJUNTAMENT DE CASTELLO DE LA RIBERA  İspanya Temsilcisi Ausias Martinez ALVAREZ’in Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* ASOCIACIJA TAVO EUROPA  Litvanya Temsilcisi Greta PASCOCİUMAİTE’nın Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Skype Sunumu

* LOUSADA MUNİCİPALİTY Portekiz Temsilcisi Carla….. Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ’ın  Istanbul’daki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki

* Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK Eğitim Koordinatörü Mehmet KIRMIZIGÜL’ün Yetişkin eğitiminde, eğitim modülü hazırlıkları sırasında dikkat edilecek hususlar, yöntem ve teknikler

3. Gün: * Mülteciler Derneği Ziyareti

*Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 1  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

* Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 3  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

4. Gün: * Modül I ve Modül III’ün uygulama sürecinin katılımcılar tarafından değerlendirilmesi(etkileşimli uygulama, sorular ve cevaplar)

* Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 2  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

* Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun IO3 Metedolojik Çerçeve Programı Sunumu

5. Gün:* Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme

* Sertifika Töreni

 

GİRİŞ

 Projemiz kapsamında maddi manevi kaynakların ve ortak alanların bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla var olan ve giderek potansiyel arz eden sorunun çözümüne yönelik mültecilerin çözüme katkılarını sağlamak, toplumsal barışı tesis etmek, , mültecilere aidiyet bilincini ve dünya vatandaşlığı vizyonunu kazandırmak, hizmet veren kurum ve kuruluşların kullanımdan kaynaklanan talep edilmiş eğitim ihtiyacını karşılamak, insana yatırım yaparak özellikle eğitim yoluyla bu yatırımı gerçekleştirerek bir insanlık sorunu olan mültecilik meselesine uygulanabilir, kalıcı, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir Eğitim Modülü ve bu modülün alt başlıkları altında üç modül oluşturduk. Bu Eğitim modülleri sayesinde  Mülteciler ile kurumlar, mülteciler ile sosyal alanlar, mülteciler ile insanlığın ortak malı olan kaynaklar arasındaki ilişki düzeyinde "farkındalık ve bilinçlenme" sağlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda eğitim modülü bir sınıf içi interaktif bir  etkinlik olduğundan ve katılımcılar hedef kitle içerisinden seçilmiş bireyler olacaklarından üst düzey bir sinerji ve etkileşim  sağlanacaktır.  Proje kapsamında oluşturulan bu Eğitim Modülleri öncelikli olarak odak grup çalışmaları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan GASMEK’te uygulandı.  Eğitim Modülü uygulama sırasında ortaya çıkan yeni fikirlerimiz doğrultusunda yeniden revize edilerek son haline dönüştürüldü ve bu eğitimi uygulamak için eğitici adaylarına sunulmak üzere hazırlanmış oldu.

Bu toplantının ana  hedefi ise Eğitim Modülü’nü uygulayan eğitici sayısını arttırarak yaygınlaşmasını sağlamaktır. Nitekim bu eğitim modülümüzün hem proje devam ederken hem de proje bittikten sonra örnek alınması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla fikri çıktılarımızın tamamlanmasının ardından  ortak personel eğitimi vermeyi proje kapsamımıza aldık.  27 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleşen bu faaliyete yerel ve ulus ötesi ortaklarımız katılım sağladı ve 16 kişinin katılımıyla faaliyetimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu eğitime katılan eğitici adayları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK eğitmenleri, Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim kurumunda çalışan eğitmenler, İstanbul Teknik Üniversitesi eğitmenleri ve Ulus ötesi ortakların kurumlarında çalışan eğitmenlerden oluştu. Toplantıya katılan personele, Modül I ve Modül III  uygulamaları yerel ortağımız Kayra Yöneylem ve Danışmanlık Eğitim temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU tarafından Modül II uygulamaları Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN tarafından verildi. Eğitimde proje kapsamında oluşturduğumuz  Eğitim Modüllerinin amaçları ve kapsamı açıklandıktan sonra uygulama yöntemleri de detaylı bir şekilde anlatıldı. Toplantı kapsamında beş gün yerel ve ulus ötesi sunumlar ile Eğitim Modülü’nün tanıtılması ve uygulama içerikleri ile ilgili faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.  

 

 

LTT, 27 HAZİRAN 2022, İSTANBUL/ TÜRKİYE

BİRİNCİ GÜN

            LTT Katılımcılarının toplantı salonuna gelmesinin ardından kayıt işlemleri yapıldı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ  tarafından LTT programı ve proje hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

LTT, 28 HAZİRAN 2022, İSTANBUL/ TÜRKİYE

İKİNCİ GÜN

        Supporting and Enhancing Common Humanistic Values and Basic Sufficiencies to Refugees on the way of Becoming Global Citizen” adlı 2019-1-TR01-KA204-073853 referans numaralı Avrupa Birliği Erasmus + yetişkin eğitimi projemiz kapsamında oluşturduğumuz IQ2 eğitim modülünü tanıtmak ve uygulaması ile ilgili yerel ve ulus ötesi ortaklarımıza eğitici eğitimi vermek ve modülün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla LTT toplantımızı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ulusötesi ortaklarımız olan İspanya, Portekiz, Litvanya ve yerel ortaklarımız olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ve Kayra Yöneylem Eğitim ve Danışmanlık temsilcilerinin katılımıyla 27 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdik.

Toplantı,  katılımcılarının kayıt edilmesinden sonra kendilerini tanıtmasıyla başladı. Katılımcıların birbirini daha yakından tanımaları için ve etkileşimlerini arttırmak için uzman eğitmen Ayşa Yıldız Köroğlu rehberliğinde Buzları Eritmeadlı bir oyun oynandı. Bu oyuna tüm katılımcılar dahil oldular ve eğlenceli anlar yaşadılar.

Toplantıda açılış konuşmasını İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ gerçekleştirdi. Ardından Gaziantep Üniversitesi Temsilcisi ve  proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN projenin amaçları ve fikri çıktıları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

 

Fatma ÇAPAN konuşmasında şu bilgileri aktardı:

“ Artan tarım, endüstri ve kentleşme ise beraberinde doğal kaynakların israfı ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Durum bu haldeyken çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerde su kaynakları yetersiz kalmış ve planlanan birçok projede büyük değişikliğe gidilmesine neden olmuş, alt yapı projelerinin planlanandan daha erken yıllara alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Artan su tüketiminin ve kirliliğinin olumsuz etkisi atık su debisini de artırarak şehirlerin atık su projelerinin de erkene alınmasına ve dolayısıyla bu projelerin yapılması adına hizmet veren kurumları da kaynak arayışlarına sürüklemiştir. Bu durum kaliteli hizmet için yoğun mesai ile çalışılmasını gerektirmektedir. Ortak alan kullanılması ve korunmasında bilincin artırılması, farkındalık oluşturulması son derecede ivedilik gerektiren bir konudur. Gezegenimizin ülkeleri ve halkları giderek iç içe geçiyor. Kaderlerimiz ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Şu anda en önemli ihtiyaç, koruma duvarları dikmek değil, küresel bağlantı gerçeğine yanıt vermek ve herkes için sürdürülebilir bir dünya topluluğu inşa etmektir. Bu noktada 2019 yılı Eylül ayında başlayan projemiz kapsamında bir eğitim modülü oluşturduk ve yetişkin eğitimi noktasında da sürdürülebilir bir dünya için adım atmış olduk. Bu Eğitim Modülü’nün odak grup çalışmaları yapılarak, uygulama aşaması da tamamlanmıştır. Bundan sonraki en önemli hedefimiz Eğitim Modülümüzü uygulayacak eğitmenlerin sayısının artması ve modülümüzün yaygınlaşmasıdır. Dolayısıyla bu LTT faaliyetimizin en önemli hedefi katılımcılarımıza verilen eğitici eğitimi sayesinde modülümüzün hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yaygınlaşmasıdır. Aynı zamanda yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde de uygulanacak eğitim modülümüz kısa zamanda mültecilere hizmet veren ve ortak kullanım alanı sunan birçok kurumda kullanılmaya başlayacaktır. Ulus ötesi ortaklarımız sayesinde de Uluslararası düzeyde yaygınlaşacak olan modülümüz sadece Gaziantep’te değil dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etnik gruplara mensup mültecilere uygulanacak evrensel düzeyde bir modül olacaktır. Ayrıca eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır. ”

Bu proje kapsamında neler yapıldı:

 İhtiyaç Analiz Raporu  (IO1)

Projemiz mülteci nüfuslarının yoğun olarak yaşadığı kentlerde sosyal ve kültürel hizmet veren kurum ve kuruluşların karşılaştığı sorunlara kalıcı, uygulanabilir ve geliştirilebilir çözümleri sağlamak amacındadır. Bu nedenle daha önce uygulanmayan bir biçimde sorunun her iki muhatabı olan kurum, kuruluş yetkilileri ve mültecileri çözümün kendisi olarak almayı hedeflemektedir.  Buradan hareketle sosyal ve kültürel hizmet sağlayan ve geniş bir yelpazede yer alacak olan kurumlarla(Belediyeler, okullar, hastaneler göç idaresi vs.) ve bunların yetkilileriyle görüşülerek karşılaşılan sorunlarla ilgili veriler toplanacaktır.

Bu çalışma ile Gaziantep, İstanbul ve ortak ülkelerde bulunan kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek mültecilere verilen hizmetler ve sunulan kaynakların kullanımı noktasında karşılaştıkları sorunlar tespit edilecektir.  Tespit edilen sorunlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların beklentileri mülteciye farklı alanlarda eğitim programları olarak yansıyacaktır. Bu eğitimler sonrasında mültecilerin yaşadıkları toplumu anlamış, özümsemiş, aidiyet bilinçleri yükselmiş, dünya vatandaşı olma yolunda beceriler kazanmış ve farklı kültürden insanlarla ortak yaşama konusunda gelişme kaydetmiş olacaklardır. Bu yönüyle toplanan veriler, Eğitim Modülümüze(O2), Metodolojik bir çerçeve program(O3) hazırlanmasına önemli bir zemin hazırlamıştır. Bu raporlara www.commonhumanvalues@gantep.edu.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

(IO2) Eğitim Modülü

Projemiz kapsamında ikinci olarak mültecilere dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmak, mültecilerin bu topluluk içerisinde kalıcı olduklarını anlatabilmek ve benimsemelerini sağlamak ve bu noktada bir topluma mensup olan insanların aidiyet duygusu içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanırken ve kullanırken tüm toplumun menfaatlerini gözetmesini sağlamak, ortak insani değerler ve kaynakların (sosyal alanlar, su, hijyen, kanalizasyon gibi) verimli ve etkin kullanımına yönelik öncelikle yerelde belediyeler için (özellikle sürekli eğitim merkezleri için) sürdürülebilir bir eğitim modülü oluşturulmuştur. Eğitim modülümüzün amacı var olan ve giderek potansiyel arz eden sorunun çözümüne yönelik mültecilerin çözüme katkılarını sağlamak, toplumsal barışı tesis etmek, maddi manevi kaynakların ve ortak alanların bilinçli kullanımını sağlamak, mültecilere aidiyet bilincini ve dünya vatandaşlığı vizyonunu kazandırmak, hizmet veren kurum ve kuruluşların kullanımdan kaynaklanan talep edilmiş eğitim ihtiyacını karşılamak, insana yatırım yaparak özellikle eğitim yoluyla bu yatırımı gerçekleştirerek bir insanlık sorunu olan mültecilik meselesine uygulanabilir, kalıcı, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu eğitim modülünün sonucunda; - Mülteciler ile kurumlar,

-mülteciler ile sosyal alanlar,

-mülteciler ile insanlığın ortak malı olan kaynaklar arasındaki ilişki düzeyinde "farkındalık ve bilinçlenme" sağlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda eğitim modülü bir sınıf içi interaktif biretkinlik olduğundan ve katılımcılar hedef kitle içerisinden seçilmiş bireyler olacaklarından üst düzey bir sinerji ve etkileşimsağlanması hedeflenmiştir.

 

 • Bu eğitim modülü kurumların ve toplumun ihtiyaçlarından kaynaklı talep edilmiş bir çalışma olarak da ortaya çıkmıştır. Diğer yandan eğitim modülü oluşturulurken mültecilere hizmet veren ve kullanım alanı sunan kurum kuruluşların bu konuda yaşadıkları sorunlar raporlandıktan sonra eğitim modülü hazırlandığı için tamamen sorunları çözüm odaklı bir eğitim modülü olmuştur. Aynı zamanda ulusötesi ortaklarımız da bu modülün oluşmasına katkı sağlayarak kendi ülkelerinde odak grup çalışmaları yapmış ve bunların raporlarını proje koordinatörlüğümüz ile paylaşmışlardır. Bu yönüyle bu fikri çıktımız  evrensel bir araştırma ve uygulama çalışması olmuştur.

 

 IO3 Mültecilere Yönelik Eğitimlerde Kullanılmak Üzere Kurumlar İçin Uygulamaya Dönük Hazırlanmış Eğitim Modülü Çerçeve Programı

Proje kapsamında IO2 Eğitim Modülü kapsamında oluşturulacak denek grupla (odak grup) amacımız, mültecinin dilini anlamaya konuya bakışını öğrenmeye çalışmaktır. Çünkü bizler için aileden gelen ve okuldan başlayarak öğretilen ve öğrenilen değerlerin, mülteci gruplar için de bir değer olup olmadığını öğrenmek için analiz etmek gerekiyor. Değerlerin ve kaynakların önemini yetişkinlere daha iyi yerleştirebilmek için, öncelikle bilinç ve farkındalık düzeylerini belirleyip ona göre eğitimleri gerçekleştirdik. Sonrasında ise herkes tarafından kullanılabilecek, akıcılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için eğitimin verilerini, donelerini, geri bildirimler, kalıcılık ve başarılı olma verilerini metodolojik bir yaklaşımla oturtmamız gerekiyordu. Bu kapsamda sadece yerelde değil ulus ötesi düzeyde, mülteci sorunu olan her yerde uygulanabilecek; bir içeriği ve yöntemi bulunan bir metedolojik çerçeve programı hazırladık. Proje oluşma fikri aşamasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitemizle ihtiyaç temelli işbirliği için iletişime geçtiğinde ön hazırlıklarımız sırasında kurumların ihtiyaç duyduğu böyle bir metodolojik çerçevenin olmadığını gördük. Kurumların bu aşamada kendilerini uygulamada yetersiz hissetmeleri ve bu yetersizliğin ortadan kaldırılması için çözümün metodolojik bir çerçeveye dayandırılması fikriyle yola çıktık. Aynı zamanda bu metodolojik çerçevenin bu proje ve pilot uygulama ile sınırlı kalmayıp şimdi ve gelecekte mülteci akını sorunu yaşayacak olan dünyanın birçok ülkesinde kullanılabilecek bir çerçeve program niteliğini taşıması ve sadece yerele özgü değil evrensel taşınabilir bir nitelikte olması da en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Bu metodolojik çerçeve sayesinde mültecilere hizmet veren, kaynak ve çeşitli kullanım alanları sunan ve bu konularda sorunlar yaşayan kurum ve kuruluşların bu sorunlara çözüm üretirken sistemsiz ve dağınık bir şekilde yaptıkları çalışmaların belirli bir metodolojiye uyarak çözüm çalışmalarını sistemli bir hale getirmeleri hedeflenmektedir. Kurumların metedolojik çerçeve sayesinde geri bildirimler ile beslenmiş eğitim modülü ile uygulamada; yetişkin mültecilerde vatandaşlık ve aidiyet duygusu ile birlikte dünya vatandaşlığı bilincini uyandırma, kaynakların ve ortak alanların bilinçli bir şekilde kullanılması farkındalığı ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması ve beklenmektedir. Diğer yandan Gaziantep’te yapılan bu çalışmaların mülteciler ile ortak yaşam alanları ve kaynakların kullanımında sorun yaşayan diğer şehirler ve ülkelere örnek bir yetişkin eğitimi modeli olması ve sürece olumlu etkiler bırakması beklenmektedir.

* AJUNTAMENT DE CASTELLO DE LA RIBERA  İspanya Temsilcisi Ausias MARTİNEZ’in Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* ASOCIACIJA TAVO EUROPA  Litvanya Temsilcisi Greta …….Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Skype Sunumu

* LOUSADA MUNİCİPALİTY Portekiz Temsilcisi Carla….. Ülkelerindeki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ’ın  Istanbul’daki İyi Örnek Eğitim Modülleri Hakkındaki Sunumu

* Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK Eğitim Koordinatörü Mehmet KIRMIZIGÜL’ün Yetişkin eğitiminde, eğitim modülü hazırlıkları sırasında dikkat edilecek hususlar, yöntem ve teknikler Sunumu

 

 

LTT, 29 HAZİRAN 2019, İSTANBUL/ TÜRKİYE

ÜÇÜNCÜ GÜN

 • LTT programımızın üçüncü günü İstanbul/Sultanbeyli’de bulunan Mülteciler Derneği’ni ziyaret edildi. Bu ziyaretimiz sırasında kurumun verdiği hizmetler ve bu çalışmalar sırasında edinen tecrübe ve deneyimler hakkında bilgi edinildi.
 • Aynı günün öğleden sonrasında toplantı yerel ortaklarımızdan Kayra Yöneylem ve Danışmanlık Eğitim temsilcisi uzman eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU rehberliğinde eğlenceli bir buz kırma oyunuyla başladı.
 • Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 1  tanıtımını yaptı ve katılımcılarla birlikte uygulamalar gerçekleştirildi.

 

Ayşe Yıldız Köroğlu’ nun sunumu:

Projemizin ikinci fikri çıktısı olan Eğitim Modülümüz başlığı altında oluşturulan Modül I “Değerler Eğitimi” adlı eğitim modülü ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış ve iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin sorunun çözümüne doğrudan katkısını hedeflemektedir. Sistem odaklı projelerden farklı olarak doğrudan bireyi hedef alan ve eğiten bir projedir.

Modülün ana içeriğinde şu soruların cevabını aradık:

 • Değer nedir?
 • Değerlerin Fonksiyonları
 • Toplumsal Değerler Nelerdir?
 • Toplumsal Değerlerin Özellikleri Nelerdir?
 • Toplumsal Değerlerin İşlevleri Nelerdir?
 • Ekololojik Değer Nedir?

 

Ortak insani Değerler Eğitimlerinde kazandırılmak istenen somut hedefler şunlardır:

 

 • Bireylere, temel insani değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve bunu davranışa dönüştürme
 • Toplum tarafından kabul gören değerleri uygun sınıf ortamı oluşturarak geliştirme ve pekiştirme
 • Bireylerin sorumluluk duygularını geliştirme
 • Ortak Kültürel Mirasları koruma
 • Sosyal yaşama uygun etik kuralları oluşturma
 • Doğaya ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirme
 • Enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve tasarruf bilincini oluşturma
 • Kamu mallarını koruma ve sahiplenme

 

Eğitim modülünün içeriği yedi ana konu başlıklarından oluştu: Ortak insani değerler eğitimi , Bireysel değerler, Toplumsal değerler, Evrensel insanlik değerleri ve ekolojik değerler, İyi uygulama örnekleri  , Değerlerin tespiti, Ölçme ve Değerlendirme.

Eğitim, iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin; belirtiğimiz noktalarda bir gelişim göstermelerini sağladı:

 • Bulundukları duruma farklı bir açıdan bakmaları, bakış açılarını değiştirme ve geliştirmeleri.
 • Kendi kişisel gelişimleri ve değerleri ile ilgili yaptıklarını veya yapmadıklarını görmeleri, fark etmelerini,
 • Ortak insani değerler ve toplumsal değerleri öğrenme ve bu konuda bilinç kazanmalarını,
 • Evrensel insanlik değerleri ve ekolojik değerler hakkında farkındalıklarının artmasını

 

Katılımcılarımız interaktif bir ortamda,  soru cevapla, beyin fırtınasıyla, kendi tecrübe ve yaşantılarını paylaştıkları bir eğitim süreci geçirdiler. Bu eğitim modülü geliştirilmeye ve sosyokültürel yapıya uyumlanmaya müsait esnek bir eğitimdir.

Projemiz kapsamında oluşturduğumuz bu eğitim modülü başta yerel ortağımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde yaygınlaşmaya başlayacaktır.  Bu yanıyla, eğitim modülümüz, uygulama, içerik zenginleştirme ve detaylandırma açısından yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web Sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır.

Eğitim Modül I içeriği:

 1. ORTAK İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİ
  1. Ortak İnsani Değerler Eğitimine Neden İhtiyaç Duyuldu?
  2. Ortak İnsani Değerler Eğitimlerinde Kazandırılmak İstenen Somut Hedefler Nelerdir?

1.2-1- Değer nedir?

1.2-2- Shwartz’ a Göre 10 Temel/ Ortak İnsani Değer

1.2-3-Değerlerin Özellikleri

1.2-4-Değerlerin Fonksiyonları

2- BİREYSEL DEĞERLER

2.1- Bireysel temel değerler nelerdir?

2.1- A- Diğer Bireysel Temel Değerler

3- TOPLUMSAL DEĞERLER

3-1. Toplumsal Değerlerin Özellikleri:

 

3-2. Toplumsal Değerlerin İşlevleri:

3-3. Toplumsal Değerler Nelerdir?

4- EVRENSEL İNSANLIK DEĞERLERİ VE EKOLOJİK DEĞERLER

4.1-  Evrensel İnsanlık Değerleri

4.2-  Ekolojik Değerler

4.2-2-A- Çevre Sevgisi

4.2-2-B- Çevreye Saygı

4.2-2-C- Ekolojik Girişim ve Katılım

4.2-2-D- Çevresel Sorumluluk

4.2-2-E- Ekolojik Farkındalık

4.2-2-F- Ekolojik Duyarlılık

4.2-2-G- Ekolojik Sorumluluk

4.2-1- Ekolojik Değerler Neden Önemlidir?

4.2-2- Ekolojik Değerlerin Sınıflandırılması

4.2-3- Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Vatandaşların Rolü

4.2-3- A) Çöpü Azaltmak

4.2-3- B) Plastik Kullanımını Azaltmak

4.2-3- C) Eko Seyehat

4.2-3- D) Bahçeler ve Kompost

4.2-3- E) Enerjiden Tasarruf Etmek

4.2-3- F) Yenilenebilir Enerji Kullanmak

4.2-3- G) Yiyecekleri İsraf Etmemek

4.2-3- H) Sürdürülebilir Giysiler Giymek

4.2-3- I) Kemer Sıkma

4.2-3- İ) Dayanışma

4.2-3- J) Ortak Sorumluluk

4.2-3- K) Empati

4.2-3- L) Tutarlılık

 

5.  İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERI 

5.1-A) Portekiz Örneği

5.1-B) İspanya Örneği

5.1-C) Litvanya Örneği

5.1-D) Türkiye Örneği

6. DEĞERLERİN TESPİTİ

6.1- Kullanılan Yöntem ve Teknikler

6.1- A) Yöntem 1

6.1- B Yöntem 2

6.2- Smart Hedef Nedir?

6.3- Hedef Nasıl Belirlenir?

6.4- Değerler Entegrasyonu

7. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

7.1- A Beklentiler Çalışması

7.1- B Geri Bildirimler

7.1- C Memnuniyet Anketi

7.1- D Öneriler

 

Kullanılan teknikler ve yöntemler: Beyin fırtınası, sözlü ve yazılı soru cevap, interaktif öğrenme, empatik yaklaşımlar,  drama çalışmaları, maruz bırakma

 Projenin IQ2 fikri çıktısı olan Eğitim Modülü başlığı altında hazırlanan Modül II’yi tanıtma çalışmalarını Ayşe Yıldız Köroğlu gerçekleştirdi ve GASMEK bünyesinde yaptığı eğitimlerden videolar ve resimler paylaştı.

 

* Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL 3  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

Ayşe Yıldız Köroğlu’ nun sunumu:

Projemizin ikinci fikri çıktısı olan Eğitim Modülümüz başlığı altında oluşturulan Modül III “Çok Kültürlülük Dünya Vatandaşlığı, İnsan ve Erdem” adlı eğitim modülü ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış ve iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin sorunun çözümüne doğrudan katkısını hedeflemektedir. Sistem odaklı projelerden farklı olarak doğrudan bireyi hedef alan ve eğiten bir projedir.

Modülün ana içeriğinde şu soruların cevabını aradık:

 • Çok Kültürlülük Nedir?
 • Dünya Vatandaşlığı Nedir?
 • Küresel Vatandaşlık Nedir?
 • Erdem Nedir?
 • Ortak İnsanlık Erdem ve Duyguları Nelerdir?
 • Erdemli İnsanda Olması Gereken Temel Kriterler Nelerdir?

Çok Kültürlülük Dünya Vatandaşlığı, İnsan ve Erdem Eğitimlerinde kazandırılmak istenen somut hedefler şunlardır:

 • Küresel yaşamda geleceği kurma bilincinin artması,
 • “İyi bir gelecek” ve “gelecekte insanlık” konularında fikir geliştirmesi,
 • Sürdürülebilir kent yaşamı konusunda olumlu davranış geliştirmesi,
 • Yaşadığı ülkenin insanlarına özgü davranış ve alışkanlıkları açıklaması,
 • Bulunduğu ülkedeki hak ve sorumluluklarını öğrenmesi ve bunlara uygun davranması,
 • Yaşadığı ülkenin dili, tarihi, kültürü ve temel kurumlarıyla ilgili bilgi sahibi olması,
 • Yaşadığı toplumun kurallarına ve düzenine uyum sağlaması, başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaması gerektiğini kavraması,
 • Evrensel insanlık değerlerini öğrenmesi ve kendi yaşamına entegre etmesi,
 • Ekolojik değerleri tanıması, sınıflandırması
 • Ekolojik farkındalığı geliştirmesi ve çevresel sorumluluk alması,
 • “Yenilebilir Enerji” kavramına farkındalık geliştirmesi,
 • “Çok Kültürlülük” kavramını tanıması,
 • Dünya vatandaşlığı veya küresel vatandaşlık bilincini kazanması,
 • Erdem sahibi olmanın bireysel ve sosyal hayattaki yeri ve önemini kavraması,
 • Ortak insanlık erdem ve duygularını tanıması,
 • Erdemli insanda olması gereken temel kriterleri bilmesi,
 • “Kelebek Etkisi” söyleminin anlam içeriğini kavraması,
 • Herkes için sürdürülebilir bir dünyanın önemini kavraması amaçlanmaktadır.

 

Eğitim modülünün içeriği yedi ana konu başlıklarından oluştu: Ortak insani değerler eğitimi , Bireysel değerler, Toplumsal değerler, Evrensel insanlik değerleri ve ekolojik değerler, İyi uygulama örnekleri  , Değerlerin tespiti, Ölçme ve Değerlendirme.

Eğitim, iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin; belirtiğimiz noktalarda bir gelişim göstermelerini sağladı:

 • Bulundukları duruma farklı bir açıdan bakmaları, bakış açılarını değiştirme ve geliştirmeleri.
 • Kendi kişisel gelişimleri ve değerleri ile ilgili yaptıklarını veya yapmadıklarını görmeleri, fark etmelerini,
 • Ortak insani değerler ve toplumsal değerleri öğrenme ve bu konuda bilinç kazanmalarını,
 • Evrensel insanlik değerleri ve ekolojik değerler hakkında farkındalıklarının artmasını

 

Katılımcılarımız interaktif bir ortamda,  soru cevapla, beyin fırtınasıyla, kendi tecrübe ve yaşantılarını paylaştıkları bir eğitim süreci geçirdiler. Bu eğitim modülü geliştirilmeye ve sosyokültürel yapıya uyumlanmaya müsait esnek bir eğitimdir.

Projemiz kapsamında oluşturduğumuz bu eğitim modülü başta yerel ortağımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde yaygınlaşmaya başlayacaktır.  Bu yanıyla, eğitim modülümüz, uygulama, içerik zenginleştirme ve detaylandırma açısından yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web Sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır.

 

Eğitim Modül III içeriği: 

1.ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK, DÜNYA VATANDAŞLIĞI, İNSAN VE ERDEM

1.1- Bu Modüle Neden İhtiyaç Duyuldu?

1.2- Çok Kültürlülük ve Dünya Vatandaşlığı Bilinci

1.2- A Çok Kültürlülük

1.2- B Dünya Vatandaşlığı Bilinci

1.2.1-Dünya Vatandaşlığı veya Küresel Vatandaşlık

1.2.2- Küresel Vatandaşlık veya Dünya Vatandaşlığı Anlayışında Kazandırılacak Bilinç ve Davranışlar

2. İNSAN VE ERDEM

2.1- Ortak İnsanlık Erdem ve Duyguları

2.2- Erdemli İnsanda Olması Gereken Temel Kriterler

3.KELEBEK ETKİSİ (YERELDEN EVRENSELE ETKİLEŞİM) 

3.1 Hikâyeler

4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

4.1- A Beklentiler Çalışması

4.1- B Geri Bildirimler

4.1- C Memnuniyet Anketi

4.1- D Öneriler

 

 

 

 

 

LTT, 30 HAZİRAN 2022, İSTANBUL/TÜRKİYE

DÖRDÜNCÜ GÜN

 

Toplantı, uzman eğitmen Ayşe Yıldız Köroğlu’nun düzenlediği bir oyunla başladı.

Projenin IO2 fikri çıktısı olan Eğitim Modülünü tanıtma çalışmalarına Ayşe Yıldız Köroğlu tarafundan devam edildi; Değerlerin tespiti konusunda İspanya, Portekiz, Litvanya temsilcileriyle birlikte daha önce odak grup çalışmalarında yaptığı çalışmaları uyguladı.

Modül I ve Modül III’ün uygulama sürecinin katılımcılar tarafından değerlendirilmesi(etkileşimli uygulama, sorular ve cevaplar) yapıldı.

* Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Eğitim Modülü Kapsamında Hazırlanan MODÜL II  Tanıtımı ve Uygulama Hakkında Sunumu ve Katılımcılarla Birlikte Örnek Uygulamalar

Projemizin ikinci fikri çıktısı olan Eğitim Modülümüz başlığı altında oluşturulan Modül II “Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü” adlı eğitim modülü ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış ve iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin sorunun çözümüne doğrudan katkısını hedeflemektedir. Sistem odaklı projelerden farklı olarak doğrudan bireyi hedef alan ve eğiten bir projedir.

Modülün ana içeriğinde şu soruların cevabını aradık:

 • Kentler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
 • Kentlere Yapılan Göçlerin Nedenleri Nelerdir?
 • Göçe Bağlı Olarak Kentlerde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?
 • Kent Kültürü Nedir?
 • Kentin Sürdürülebilirliği Ne anlama Gelir?
 • Kentte Nasıl Yaşanmalıdır? Kentlilik Bilinci Nedir?
 • Kent Yaşamında Doğal Kaynaklar ve Ortak Alanların Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • Kent Yaşamında Ortak Sosyal ve Alt Yapı Hizmetleri veren Kurumlar
 • Çevre Kirliliğini Önlemede Kentlilerin Rolleri Nelerdir?

 

 

Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü Eğitimlerinde kazandırılmak istenen somut hedefler şunlardır:

 • Toplumsal yaşamda kentleşme ve kurum kültürü farkındalığının sağlanması,
 • Kentin sürdürülebilirliği, kent ve çevre bilinci kültürünün yerleştirilmesi,
 • Kentin sürdürülebilirliğine kentlilerin katkısını kavraması,
 • Kentte ortak sosyal alt yapı alanları ve ortak doğal kaynakları bilmesi,
 • Kent yaşamının sürdürülebilir olmasında insanın rolünü fark edebilmesi,
 • Ev, apartman cadde, meydan vb. mekânlarda ortak yaşam becerisi geliştirmesi,
 • Barınma ve alt yapı, şehirlerarası ve şehir içi ulaşım gibi hizmetler hakkında bilgi sahibi olması,
 • Kişisel iletişimde toplumsal kuralları bilmesi,
 • Göç ve kentleşme tanımlarını kavraması,
 • Göçün sonuçlarına bağlı olarak kentlerin karşılaştığı sorunları kavraması,
 • Kent ve kentlilik tanımlarını kavraması,
 • Yaşadığı şehrin kurumları ve bunların verdiği hizmetler hakkında bilgi sahibi olması,
 • Sağlık sisteminden yararlanma sırasında acil ve önemli olan şeyleri fark edebilmesi, sağlık sisteminin çoğunluğa ulaşmasındaki önemi kavraması,
 • Aidiyet bilincinin bir sonucu olarak tanınan ayrıcalıkların günümüz koşullarına göre entegre etmeyi öğrenmesi,
 • Kütüphaneler, Belediye hizmetleri, sosyal tesisler, su, kanalizasyon, toplu taşıma, elektrik, ulaşım, park ve bahçeler hakkında bilgi sahibi olması,
 • Çevrenin tanımını ve kapsamını açıklaması,
 • Çevre Duyarlılığı ve Çevreyi Koruma konusunda bilgi sahibi olması,
 • Çevre Kirliliği Kavramını tanımlaması,
 • Çevre Kirliliğinin Nedenleri ve Sonuçlarını tanımaması,
 • Yaşadığı ülkenin iklim değişikliği projeksiyonlarını tanımlaması,
 • Çevre Kirliliğini Önlemede Kentlilerin Rollerini tanımlaması,
 • Çevreye karşı duyarlı olması ve çevreyi korumada aktif yer alması,
 • Sağlıklı çevre oluşturma yöntemleri geliştirmesi ve bu yöntemleri uygulaması,
 • Çevre bilinci oluşmasında etrafındakilere olumlu davranış kazandırabilir düzeyde bilgiye sahip olması,
 • Doğal çevrenin ve doğal kaynakların korunması konularında duyarlı olması,
 • İnsani temel haklar ve çevre temizliği konularında (trafikte, alışverişte, okulda, toplu yaşam alanlarında vb.) farkındalık düzeyinin yüksek olması,
 • Küresel yaşamda geleceği kurma bilincinin artması,
 • “İyi bir gelecek” ve “gelecekte insanlık” konularında fikir geliştirmesi,
 • Sürdürülebilir kent yaşamı konusunda olumlu davranış geliştirmesi.

 

 1. Eğitim modülünün içeriği yedi ana konu başlıklarından oluştu: Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü, kent yaşaminda doğal kaynaklarin, ortak alanlarin kullanilmasi ve korunmasi bilinci, Ölçme ve Değerlendirme.

 

Eğitim, iç ve dış göçle gelen yetişkinlerin; belirtiğimiz noktalarda bir gelişim göstermelerini sağladı:

 • Bulundukları duruma farklı bir açıdan bakmaları, bakış açılarını değiştirme ve geliştirmeleri.
 • Toplumsal Yaşamda Kentleşme ve Kurum Kültürü kavramlarını öğrenme ve bu konuda bilinç kazanmalarını,
 • kent yaşaminda doğal kaynaklarin, ortak alanlarin kullanilmasi ve korunmasi bilinci hakkında farkındalıklarının artmasını.

 

Katılımcılarımız interaktif bir ortamda,  soru cevapla, beyin fırtınasıyla, kendi tecrübe ve yaşantılarını paylaştıkları bir eğitim süreci geçirdiler. Bu eğitim modülü geliştirilmeye ve sosyokültürel yapıya uyumlanmaya müsait esnek bir eğitimdir.

Projemiz kapsamında oluşturduğumuz bu eğitim modülü başta yerel ortağımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde yaygınlaşmaya başlayacaktır.  Bu yanıyla, eğitim modülümüz, uygulama, içerik zenginleştirme ve detaylandırma açısından yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web Sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır.

 

 

Eğitim Modülü II Içeriği:

 1. TOPLUMSAL YAŞAMDA KENTLEŞME VE KURUM KÜLTÜRÜ

 

 1. Tarihsel Süreçte Toplumsal Yaşam ve Kentlerin Doğuşu
 2. Göç ve Kentleşme
  1. Göçün Nedenlerine Bağlı Olarak Kentlerin Karşılaştığı Sorunlar
 3. Kent ve Kentli Kavramı
 4. Kent Kültürü ve Kentin Sürdürülebilirliği
  1. Kentin Sürdürülebilirliğine Kentlilerin Katkısı
  2. Kentte Nasıl Yaşanmalıdır? Kentlilik Bilinci Nedir?
 5. Kentte Ortak Sosyal ve Alt Yapı Alanları ve Ortak Doğal Kaynaklar
 6. Kurum Kültürü
  1. Kent Yaşamında Ortak Sosyal ve Alt Yapı Hizmetleri veren Kurumlar

 

 1. KENT YAŞAMINDA DOĞAL KAYNAKLARIN, ORTAK ALANLARIN KULLANILMASI VE KORUNMASI BİLİNCİ

 

 1. Günümüz ve Geleceğin  Dünyasında İnsanlık ve Sürdürülebilir Yaşam
 2. Çevrenin Tanımı
 3. Çevre Duyarlılığı ve Çevreyi Korumak
 4. Çevre Kirliliği Kavramı
 5. Çevre Kirliliğinin Nedenleri ve Sonuçları
 6. Çevre Kirliliğini Önlemede Kentlilerin Rolleri (Dünya vatandaşı olarak hayata geçirebileceğimiz değerler)

 

3. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

3.1- A) Beklentiler Çalışması

3.1- B) Geri Bildirimler

3.1- C) Memnuniyet Anketi

3.1- D) Öneriler

 

* Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim Temsilcisi Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU’nun IO3 Metedolojik Çerçeve Programı Sunumu gerçekleştirildi.

 

LTT, 1 Temmuz 2022, GAZİANTEP/ TÜRKİYE                     

BEŞİNCİ GÜN

Tüm katılımcılarla yeniden bir araya gelinerek toplantıda aktarılan bilgiler ve Eğitim Modülleri  hakkında genel bir değerlendirme yapılarak, katılımcıların geri bildirimleri alındı. Aynı zamanda Proje koordinatörü tarafından katılımcıların soruları cevaplandı. Katılımcılardan bazılarına Eğitim modülümüzün içeriğinde bulunan Değerlerin Tespiti uygulaması yapıldı ve toplantımız başarıyla sona erdi.

 

GENEL DEĞERLENDİRME

Toplantının amacı yerel ve uluslararası eğitici adaylarına proje hakkında bilgi vermek ve proje kapsamında oluşturulan Eğitim Modüllerinin uygulaması hakkında yeni beceriler kazanmalarını sağlamaktı. Bu bakımdan toplantı amacına ulaşmıştır. Eğitici adaylarına modül içerisinde yer alan uygulamalar kendilerinin katılımıyla da örneklenmiştir. Ayrıca her katılımcıya değerlerin tespiti yaptırılarak toplantı salonu Eğitim Modülünün atölyesi olarak kullanılmıştır. Eğitici adaylarının Eğitim modülünün sonuçları hakkında birinci elden bilgi sahibi olmaları amacıyla odak grup çalışmalarımız sırasında çekilen kısa videolar ve sonuçlar, geri bildirimler katılımcılarla paylaşılmıştır. Tüm eğitici adayların sorularına Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız KÖROĞLU ve Proje Koordinatörü Fatma ÇAPAN titizlikle cevap vermiştir. Tüm adaylar kendi ülkelerinde ve kurumlarında iç ve dış göçle gelen yetişkinlere bu Eğitim Modüllerini uygulayacak  becerilere sahip olmuştur. Tüm ortaklarımız Eğitim Modüllerini odak gruplara uygulama ve geri bildirimlerini sunacakları bir şekilde hazırlık yapacaklarını söyleyerek toplantıdan  ayrıldılar. Bu bağlamda Eğitim Modülü yerel, bölgese, ulusal ve uluslarası düzeyde yaygınlaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Ayrıca Tüm katılımcılara toplantıya katıldıklarına dair sertifikaları İstanbul Teknik Üniversitesi takdim edilmiş olup toplantı başarıyla sona ermiştir.

 

TOPLANTI KATILIMCILARI

 1. Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN (Gaziantep Üniversitesi Proje Koordinatörü)
 2. Öğr. Görevlisi Sevgin SEVİMLİ(Gaziantep Üniversitesi Tercüman)
 3. Doç. Dr. Ayşegül KAYAOĞLU YILMAZ(İstanbul Teknik Üniversitesi, Proje Yürütücüsü)
 4. Derya Zayim (İstanbul Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
 5. Zeki Akyol(İstanbul Teknik Üniversitesi, Araştırma Görevlisi)
 6. Ayşe Yıldız KÖROĞLU (Gaziantep, Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim, Uzman Eğitmen)
 7. Dr. Mehmet KÖROĞLU Gaziantep, Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim
 8. Mehmet KIRMIZIGÜL(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK Koordinatörü)
 9. Burçak AKYÜZ (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitmen)
 10. Ömer YALÇIN (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitmen)
 11. Mehmet Şefik ŞİMŞEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitmen)
 12.  Ausias Martinez Alvarez(AJUNTAMENT DE CASTELLO DE LA RIBERA/ispanya)
 13. Anna Garcia Hernandez (AJUNTAMENT DE CASTELLO DE LA RIBERA/ispanya)
 14. Carla(LOUSADA MUNİCİPALİTY/Portekiz/Eğitmen)
 15. Sandra Maria Ferreira TEİXEİRA (LOUSADA MUNİCİPALİTY/Portekiz/Eğitmen)
 16. Greta PASCOCİUMAİTE (ASOCIACIJA TAVO EUROPA  Litvanya/Eğitmen)