TOPLANTI İÇERİĞİ:
 
Tarih: 24- 25 Şubat 2020
 
Yer: Gaziantep Üniversitesi
 
İlk ana faaliyetimiz olan Kick off toplantılarımızın amacı, ulus ve ulus ötesi ortaklarımızla bir araya gelerek proje amaç ve hedeflerimiz, proje kapsamında oluşturulacak fikri çıktılar ve faaliyetlerimizi değerlendirmektir. Toplantıya yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kayra Danışmanlık temsilcileri ile İspanya, Portekiz ve Litvanya’dan ulus ötesi ortaklarımız katılım sağladılar. Ayrıca yerel paydaşlarımızdan GASMEK ve Göç İdaresi Müdürlüğü katılım sağlayarak sunumlarında verdikleri bilgilerle katkı sağladılar. Bu kapsamda toplantı gündem maddelerimiz;
 
- Proje Koordinatörlüğü olarak Gaziantep Üniversitesi temsilcisi Dr. Öğretim  Üyesi Fatma ÇAPAN’ın projenin tanıtımı, faaliyetleri ve hedefleri hakkında yerel ve ulus ötesi ortakları bilgilendirme sunumu ile birlikte gerçekleştirilen sunumlar;
  • Yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinin Gaziantep’teki mültecilik sorunu ve çözüm çabaları hakkındaki sunumları,
  • Gaziantep Göç İdaresi Müdürlüğü’nün göç faaliyetleri hakkındaki sunumları,
  • İspanya, Litvanya, Portekiz’den ulus ötesi ortaklarımızın ülkelerindeki mülteci sorunları hakkındaki sunumları,
  • Yerel ortaklarımızdan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İstanbul’daki mültecilerin sosyal ve alt yapı alanlarını kullanırken ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri hakkında sunumları,
  • Yerel ortaklarımızdan Kayra Danışmanlık temsilcilerinin daha önce eğitim alanında yaptıkları faaliyetler ve mültecilik sorununa çözümsel yaklaşımları hakkındaki sunumları,
  • Proje Faaliyetleri ve adımlarının değerlendirilmesi ve bir sonraki adımın belirlenmesi ve bu sürece ortaklarımızın katkıları,
  • Yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik faaliyetlerimize ortaklarımızın katkılarıdır.
 
Kick off meeting ile yerel ve ulus ötesi ortaklarımızla birlikte projemizin amaçları ve faaliyetleri hakkında sağlıklı bir genel değerlendirilme ortamına sahip olduk. Bu toplantıda öncelikle proje koordinatörlüğü olarak proje tanıtımı ve faaliyetleri hakkında yerel ve ulus ötesi ortaklarımızı bilgilendiren bir sunum yaptık. Bu sunumda proje hedeflerini anlattıktan sonra proje kapsamında oluşturulacak fikri çıktılar ve çoğaltıcı etkinlik ve LTT faaliyetinin amacı ve içeriği hakkında bilgi verdik. Toplantının ikinci gününde yaptığımız sunumda ise proje faaliyetlerine ve fikri çıktılarına ortaklarımızın katkıları ve beklentilerimiz hakkında bilgilendirmeler yaptık. Aynı zamanda bu toplantı süresince yerel ve ulus ötesi ortaklarımızın her biri de yaptıkları sunumlar ile katılım sağladılar.
 
Toplantı sonucunda ilk fikri çıktımız olan Veri Analiz Raporunu oluşturmak için mültecilere hizmet veren ya da ortak kullanım alanı sunan kurum ve kuruluşlara tüm ortaklarımızın bulunduğu şehir ve ülkelerde ulaşılması ve açık uçlu soruların uygulanmasına ve analiz raporlarının proje koordinatörlüğü ile paylaşılmasına, ikinci TPM’in Portekiz Lousada Belediyesi organizatörlüğünde yapılmasına, projemize ortaklarımızın maximum düzeyde katkı sağlamasına karar verilmiştir.
 
 
TOPLANTI PROGRAMI'na ulaşmak için tıklayınız.
 
TOPLANTI FOTOĞRAFLARINA ulaşmak için lütfen tıklayınız.