Geliştireceğimiz eğitim modülümüzün amacı var olan ve giderek potansiyel arz eden sorunun çözümüne yönelik mültecilerin çözüme katkılarını sağlamak, toplumsal barışı tesis etmek, maddi manevi kaynakların ve ortak alanların bilinçli kullanımını sağlamak, mültecilere aidiyet bilincini ve dünya vatandaşlığı vizyonunu kazandırmak, hizmet veren kurum ve kuruluşların kullanımdan kaynaklanan talep edilmiş eğitim ihtiyacını karşılamak, insana yatırım yaparak özellikle eğitim yoluyla bu yatırımı gerçekleştirerek bir insanlık sorunu olan mültecilik meselesine uygulanabilir, kalıcı, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu eğitim modülünün sonucunda;
 
- Mülteci ile kurumlar,
- Mülteci ile sosyal alanlar,
- Mülteci ile insanlığın ortak malı olan kaynaklar arasındaki ilişki düzeyinde "farkındalık ve bilinçlenme" sağlanacaktır. Aynı zamanda eğitim modülü bir sınıf içi interaktif bir  etkinlik olduğundan ve katılımcılar hedef kitle içerisinden seçilmiş bireyler olacaklarından üst düzey bir sinerji ve etkileşim  sağlanacaktır. 
 
Modülün yenilikçi yanı: Proje hazırlıklarımız sırasında mültecilerle ilgili yapılan çalışmaların genellikle onların sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu oysa Türkiye'nin içinde bulunduğu mültecilik sorununda olduğu gibi uzun süren ve ne zaman sona ereceği belli olmayan durumlarda mültecinin konuya katkısı noktasında bir çalışma yapılmamıştır.  Bu da projemizin eğitim alanında gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu eğitim modülü kurumların ve toplumun ihtiyaçlarından kaynaklı talep edilmiş bir çalışma olarak da ortaya çıkacaktır. Diğer yandan eğitim modülü oluşturulurken mültecilere hizmet veren ve kullanım alanı sunan kurum kuruluşların bu konuda yaşadıkları sorunlar raporlandıktan sonra eğitim modülü hazırlanacağı için tamamen sorunları çözüm odaklı bir eğitim modülü olacaktır. Aynı zamanda ulusötesi ortaklarımız da bu modülün oluşmasına katkı sağlayacaklarından evrensel bir araştırma çalışması olacaktır. Bu eğitim modülü karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi modülün pilot uygulamansı yerel ortaklarımızdan Kayra Yöneylem tarafından GASMEK bünyesinde yapılacaktır. Bu çalışmanın sonucu ayrıca raporlanacaktır. Aynı zamanda Webinar üzerinden bu eğitim modülü ile ilgili personel eğitimi yapılarak tüm Türkiye'de ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Bu yönüyle projemiz uygulama açısından yenilikçi ve yaygınlaştırılabilir bir niteliğe sahip bir proje olacaktır.
 
Beklenen etki: Mülteciler için hazırlanacak bu eğitim modülü ile öncelikle toplumsal barışa katkıda bulunulacak, aynı zamanda mültecide aidiyet ve dünya vatandaşlığı bilinci güçlenecek, mültecide bir sinerji yaratılarak toplumun bileşenlerinden olduğu konusunda farkındalık ve bilinç yaratılarak, insanlık olarak ebediyen ihtiyaç duyduğumuz ortak kaynakların ve sosyal alanların verimli ve bilinçli kullanımı sağlamak, insan sağlığını tehdit eden hijyen kurallarının önemini anlatmak, kurum ve kuruluşların eğitim alanındaki taleplerine cevap vermek ve tüm dünya insanlığına katkıda bulunmak en önemli beklentilerimizdendir.
 
Transfer Edilebilme Potansiyeli: Eğitim modülümüz ulusalda başlangıçta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılacağı gibi diğer sürekli eğitim merkezlerinde ve ulusötesi ortaklarımız tarafından kullanılmaya başlanacak,  bu modül e-pdf haline getirilerek web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden de tanıtımı yapılacak böylece mültecilik evrensel bir sorun olduğu için ulusalda ve uluslararası düzeyde dikkat çekmeye başlayacaktır. Aynı zamanda birçok dile çevirileceği için transfer edilebilme potansiyeli daha da artacaktır.