Projemiz son 8 yıldır mülteci nüfuslarının yoğun olarak yaşadığı kentlerde sosyal ve kültürel hizmet veren kurum ve kuruluşların karşılaştığı sorunlara kalıcı, uygulanabilir ve geliştirilebilir çözümleri sağlamak amacındadır. Bu nedenle daha önce uygulanmayan bir biçimde sorunun her iki muhatabı olan kurum, kuruluş yetkilileri ve mültecileri çözümün kendisi olarak almayı hedeflemektedir.  Buradan hareketle sosyal ve kültürel hizmet sağlayan ve geniş bir yelpazede yer alacak olan kurumlarla(Belediyeler, okullar, hastaneler göç idaresi vs.) ve bunların yetkilileriyle görüşülerek karşılaşılan sorunlarla ilgili veriler toplanacaktır. Genel olarak mültecilerin sosyal ve kültürel kurum ve kuruluşları, ortak kaynakları bilinçsiz kullanımları ile ilgili sorunlar dile getirilmiş ancak kalıcı, işe yarayan, uygulanabilir ve sürdürülebilir somut bir gelişme kaydedilmemiştir. Bu proje konu muhatablarından veriyi toplayıp mültecileri bu veriler üzerinden eğitecektir. Proje hazırlıkları sırasında yaptığımız araştırmalarda böyle bir çalışmaya rastlanmamış olması projemizin ilk ve yenilikçi yanıdır.
 
Bu çalışma ile şehrimizde bulunan kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek mültecilere verilen hizmetler ve sunulan kaynakların kullanımı noktasında karşılaştıkları sorunlar veri olarak tespit edilecektir. Bu tespit edilen sorunlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların beklentileri mülteciye farklı alanlarda eğitim olarak yansıyacaktır. Mültecilerin yaşadıkları toplumu anlamış, özümsemiş, aidiyet bilinçleri yükselmiş, dünya vatandaşı olma yolunda beceriler kazanmış ve gelişme kaydetmiş olacaklardır. Bu yönüyle toplanan veriler, Eğitim Modülümüze(O2), Metodolojik bir çerçeve program(O3) hazırlanması, kamu bilinçlendirme kampanyalarına(O5), Webinar(O3) eğitime önemli bir zemin hazırlayacaktır. Diğer yandan önemli beklentilerimizden biri de karar alıcılar için politika belirlemede etkin bir veri analiz raporu olmasıdır. 
 
İhtiyaç Analizi İngilizce Raporu için tıklayınız.